Oldal kiválasztása

Rosa Susanna D. Nhancale: Az m-learning és a technicizmus: Kritikai észrevételek a hagyományostól eltérő tudásátadási módszerekről a felnőttképzés területén, szakirodalom elemzés alapján (2. rész)

Rosa Susanna D. Nhancale: Az m-learning és a technicizmus: Kritikai észrevételek a hagyományostól eltérő tudásátadási módszerekről a felnőttképzés területén, szakirodalom elemzés alapján (2. rész) – Szabad Piac 2023. 1. sz. 100.

DOI:10.56233/SZABADPIAC.2023.1.10

LETÖLTÉS

Az írás kiindulópontja egy tapasztalat, amellyel a szerző képzés-vezetői munkája során találkozott, és amely módosította a szemléletmódomat a hagyományos tudásátadási eszközkészletet mozgósító e-learning, illetve a technológia szabványai által dominált mobil alapú képzési környezetek vonatkozásában. A szöveg formátuma szakirodalom elemzés és értelmezés, amelyet egy-egy írás fog közre, összefoglalva a vizsgálódás tárgykörét, a fogalmak viszonyait és a kutatói kérdések közül azokat, amelyekkel ritkábban vet számot a szakirodalom. A technicizmus az oktatásban betöltött szerepe kapcsán sokszor sugall értékmentességet, holott a tudásszerzés a felnőtt élet során minden mozzanatában egyértelmű értékválasztás. A kutatási erőfeszítések szisztematikussága kizárja a rövid távú gondolkodást az oktatást érintő digitalizációs tendenciák kapcsán. Egy gazdag forrásanyag feldolgozása, amelyben az átfogó visszajelző rendszerekkel operáló longitudinális kutatásokra helyeződik a hangsúly, ma a legpontosabb előre jelzője lehet a felnőttoktatást érintő változási modellek kibontakozásának, melyeket a digitalizáció ösztönöz. A kutatóközösségnek felelőssége mutatkozik abban, hogy kutatások által alátámasztott véleményt formáljon a kérdésben. A fluidnak tűnő átmenet a képzési platformok és a hozzájuk kötődő tudásátadási módszerek között, előhív egy sürgető igényt, miszerint fogalmakkal és képességekkel kell támogatni azokat a döntéseket, amelyeket a felnőttképzésbe belépő egyének meghoznak.

Kulcsszavak: E-learning, technicizmus, felnőttképzés, m-learning, értékválasztás