Oldal kiválasztása

Közelítések Folyóirat

IMPRESSZUM

KÖZELÍTÉSEK

ISSN 2498-7816

 Kiadja a Milton Friedman Egyetem

Megjelenik évente két vagy négy alkalommal online formában

Főszerkesztő:
Laki Ildikó – A. Gergely András

Felelős szerkesztő:
Szűts Zoltán

Szerkesztők:
Grajczjár István – Milton Friedman Egyetem

Hárskuti János – Milton Friedman Egyetem

Szatmári Péter – Kodolányi János Egyetem

Szegediné Lengyel Piroska – Milton Friedman Egyetem

Schottner Krisztina – Milton Friedman Egyetem

 Olvasószerkesztő: Szűcs Katalin Ágnes

A szerkesztőség címe:
Milton Friedman Egyetem, 1039 Budapest, Kelta utca 2

A kiadó neve:
Milton Friedman Egyetem

Székhelye:
1039 Budapest, Kelta utca 2.

A kiadásért felelős személy:
Gere Ádám vezérigazgató

 A szerkesztésért felelős személyek:
Laki Ildikó és A. Gergely András

 Tördelő szerkesztő:
Szitás István (Gerilla design)

Kapcsolat:
Laki Ildikó (laki.ildiko@uni-milton.hu)

 

Lektorált folyóirat.
Minden publikálásra beküldött kéziratot két felkért opponens lektorál.