Oldal kiválasztása

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

A nappali és levelező tagozaton is elérhető képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, és az azokban rejlő informatikai vonatkozású problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges informatikai tudással is.

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Szakképzettség neve

Gazdaságinformatikus

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Informatika

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 325 000 Ft / félév
Levelező: 325 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Gazdaságinformatikus alapképzési szakról?

Az informatika a gazdasági fejlődés egyik húzó ágazatának tekinthető a fejlett és a fejlődő világban egyaránt. A munkaerő-piacon komoly igény van olyan szakemberek iránt, akik gazdasági ismereteik mellett kellően jártasak az informatika területén is.

A nappali és levelező tagozaton is elérhető képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, és az azokban rejlő informatikai vonatkozású problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges informatikai tudással is.

A szak elvégzése után a szakemberek képesek az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére. Ezzel hatékonyan tudnak hozzájárulni a szervezet eredményesebb működéséhez.

A gazdaságinformatikusok megfelelő ismeretekkel és jártassággal rendelkeznek a gazdasági tevékenységgel összefüggő informatikai problémák feltárására és megoldására, a vállalkozás számára szükséges informatikai alkalmazások kiválasztására, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére.

A képzés a közvetlenül hasznosítható ismeretek mellett a két kapcsolódó szakterület kellő mélységű elméleti tudásanyagának elsajátítására is koncentrál. Így az alapszak sikeres befejezése után a végzett szakemberek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mester szinten történő folytatásához is.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Gazdaságinformatikus

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Informatika

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 325 000 Ft / félév
Levelező: 325 000 Ft / félév

Képzés részletei

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok képesek

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására
 • az üzleti problémák megoldásának információtechnológiai támogatására
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok alkalmasak

 • üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására)

A szakon oktatott témakörök

Az alapismeretek körében: Analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, számítástudomány.

A gazdasági ismeretek témakörében: mikro- és makroökonómia, vállalati gazdaságtan, pénzügytan és vállalati pénzügyek, számvitel, EU-gazdálkodás, vezetési- és szervezési ismeretek, stratégiai tervezés, controlling. 

A fentiekhez kiegészítésül az egyéni érdeklődés szerint választható tárgyak között szerepel a környezetgazdaságtan, marketing és marketing menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és a projektmenedzsment.

Az informatikai tárgyak sorában: gazdaságinformatika alapjai, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, információ menedzsment, operációs rendszerek, programtervezés, adatbázis rendszerek, logisztika, e-business, folyamat-menedzsment, integrált rendszerek fejlesztése, adatbányászat, internet technológiák, és az információs rendszerek biztonsága.

Választható többek között a weblapszerkesztés, titkosítás és adatrejtés, információs társadalom, közlekedésinformatika.

A szakon választható specializációk: vállalati informatika

A szakmai gyakorlat helyszínei

Gyakorlatilag bárhol, a legkeresettebb szakma a gazdaságinformatikus: elemző, programozó, fejlesztő, biztonsági szakember, szoftverüzemeltető, az államigazgatásban és a versenyszférában egyaránt: hazai és multicégeknél, kis- és nagyvállalati közegben, de akár saját vagy start-up vállalkozás keretében is.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

A szakon oktatott témák, a képzés, a kötelező és szabadon választható tantárgyak lehetőséget adnak egy olyan komplex tudásbázis megszerzésére, amelynek birtokában a végzettek a hazai és nemzetközi gazdasági közösség érdemi munkatársaiként, illetve vezetőiként tudnak tevékenykedni.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Képzési és kimeneteli követelmények

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

 

2023-as felvételi eljárás

Az alábbiak közül kell választani: matematika (kötelező) és történelem v. fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatikai ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (informatikai alapismeretek), v. közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan v. elméleti gazdaságtan) v. gazdasági ismeretek, v. közgazdaság ismeretek v. közgazdasági ismeretek v. történelem is választható.

 Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.

Jelentkezés felvételi és emelt szintű érettségi nélkül!

 • ha régebben abbahagytad az egyetemet, de folytatnád és már van harminc kredited
 • vagy, ha van releváns munkatapasztalatod – és jelenleg van, vagy korábban volt hallgatói jogviszonyod
Jelentkezhetsz hozzánk önköltséges finanszírozású gazdaságinformatikus képzéseinkre felvételi és emelt szintű érettségi nélkül!
A részletekért töltsd le az alábbi jelentkezési lapot és keress minket a felveteli@uni-milton.hu címen, vagy a 06 1 510 0650-es telefonszámon!

A jelentkezési lap letölthető ide kattintva