ICT Biztonsági Szakmérnök

ICT Biztonsági Szakmérnök

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: ICT Biztonsági Szakmérnök vagy ICT Biztonsági Szakember
Végzettség szintje: A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.
Képzési idő: 3 félév
A képzés önköltsége: 480 000 Ft/félév
 
A KÉPZÉS CÉLJA:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az ICT biztonsági hálózati, adatbázis-kezelési, programozási, adatbányászati, informatikai biztonságtechnikai és jogi ismereteik birtokában képesek megjelenni a kereskedelmi szektorban, hatékonyan kihasználni az ICT biztonsági rendszerek nyújtotta előnyöket, képesek alkalmazni a digitális tudást, ezáltal részeseivé válni a „digitális idegrendszernek”.

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SORÁN ÉRINTETT FŐBB TÉMAKÖRÖK
 • ICT biztonsági jogi ismeretek, Biztonságmenedzsment, Etikus hackelési ismeretek, Informatikai rendszerek ellenőrzése, Kockázatelemzés módszerei, Informatikai rendszerek forenzikus vizsgálata.
Az ICT Biztonsági Szakmérnök oklevél birtokában képes
 • informatikai biztonsági rendszerek területén való tájékozódásra,
 • az ICT biztonságra vonatkozó elméletek, módszerek használatára,
 • az elektronikus, digitális eljárások alkalmazására az üzleti életben.
Alkalmas továbbá:
 • az egyes vállalatok ICT biztonsági feladatainak ellátására,
 • az internetes technológiák biztos használatára,
 • az üzleti életben előforduló döntések előkészítésére,
 • elemzések, jelentések, kimutatások készítésére,
 • önálló és csoportmunka végzésére,
 • szervező és menedzseri feladatok ellátására az ICT biztonság területén.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • a képzettség birtokában az ICT Biztonsági Szakmérnök szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások ICT biztonsági rendszerének létrehozására és működtetésére,
 • ICT biztonsági tevékenységet folytató csoportokban végzendő szakfeladatok ellátására, valamint az ilyen tevékenységű csoportok irányítására,
 • az üzleti élet döntéseinek előkészítéséhez szükséges információk összegyűjtésére, feldolgozására, koordináló, tervező és szervező feladatok ellátására.
A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki

 • alapképzésben (ideértve az Egyetemi végzettséget is) szerzett fokozat és informatika szakon szerzett mérnöki szakképzettség (megszerezhető végzettség: ICT Biztonsági Szakmérnök)

vagy

 • alapképzésben (ideértve az Egyetemi végzettséget is) szerzett fokozat és informatikai, információbiztonsági munkaterületen szerzett legalább egy éves igazolt munkatapasztalat (megszerezhető végzettség: ICT Biztonsági Szakember)

Írj nekünk üzenetet!