Oldal kiválasztása

Nemzetközi tanulmányok szak

A nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység megismerése, az állami és a magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó információk elemző és értékelő képességének elsajátítása áll a képzés középpontjában.

Nemzetközi tanulmányok szak

Szakképzettség neve

Nemzetközi kapcsolatok szakértő

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

képzés tantervében meghatározott négy hét

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

Finanszírozási forma

A keresztféléves eljárásban csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 290 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Nemzetközi tanulmányok alapképzési szakról?

A korábban megszerzett képzettségek jó része a mai munkaerő-piaci igényekkel szembesülve leértékelődik, elkerülhetetlenül új ismeretek és készségek elsajátítására van szükség. 

A hallgatók ugyanis csak ezek birtokában tudnak helytállni egy nyitottabbá vált, immár európai méretű munkaerőpiacon. A nemzetközi tanulmányok szak éppen erre ad esélyt – a lehető legszélesebb körben eligazodást kínálva nemcsak a munka világában, hanem az annak hátterét adó politikai, gazdasági, jogi és kulturális területeken is. A munkaerőpiac elvárásait szem előtt tartva ez az alapszak egyszerre biztosítja a speciális, az alapozó és a gyakorlati ismereteket. A hatszemeszteres képzést elvégzők európai uniós köztisztviselőként, a pályázatírás és a projektmenedzsment területén éppúgy elhelyezkedhetnek, mint érdekérvényesítőként /lobbistaként, de válhat belőlük külpolitikai szakújságíró vagy önkormányzatoknál a döntés-előkészítő és szervezőmunkában részt vevő specialista.

Végzőseink nemzetközi kapcsolatok szakértői diplomával vághatnak neki szakmai pályájuknak.

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Országgyűlés, minisztériumok, nagykövetségek, Európai Parlament (Brüsszel), parlamenti pártok, önkormányzati hivatalok, nemzetközi közalapítványok, civil társadalmi szervezetek, tudományos intézetek.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Európai uniós köztisztviselő, EU-pályázatírás és projektmenedzsment, érdekérvényesítő/lobbista, nemzetközi kapcsolatok szakértő, külpolitikai elemző, sportdiplomácia szakértő, ökopolitikai szakértő, közpolitikai elemző, vállalati tanácsadó. Hallgatóink végezhetnek továbbá külpolitikai szakújságírást; döntés-előkészítő és szervező munkát az önkormányzatoknál, a vállalkozási szektorban, minisztériumoknál, kormányzati szerveknél, állami intézményeknél.

SPECIALIZÁCIÓK

 • európa-tanulmányok
 • nemzetbiztonság és biztonságpolitika

 

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Nemzetközi kapcsolatok szakértő

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Képzés tantervében meghatározott négy hét

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 290 000 Ft / félév

Képzés részletei

Az Európa-tanulmányok specializáció képzési célja

Az EU-tanulmányok az Európai Unió működésének és az egyes területeken kifejtett sajátos politikáinak részletesebb megismertetését célozzák.

Várható munkaerő-piaci pozíció 

Magyarország Európai Uniós tagságának köszönhetően a Nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgatói számára igen fontos, szakmai kompetenciájukat növelő szerepet kap az EU-tanulmányok. Várhatóan minden nemzetközi kapcsolatokat fenntartó, külpiacra termelő vállalatnál vagy más társadalmi/politikai szervezetnél, ahol elhelyezkednek, elengedhetetlen lesz az európai intézmények alapos ismerete, mivel egy tágabb külső környezethez, annak szabályaihoz kell alkalmazkodni és igazodni. Az ehhez szükséges ismereteket természetesen munka közben is meg lehet szerezni, de az elhelyezkedési esélyeket javítja, ha valaki már ilyen ismeretek – és a hozzá tartozó szaknyelvi kompetencia – birtokában jelentkezik a munkaerőpiacon.

Tantárgystruktúra

 • EU-tagországok összehasonlító elemzése
 • Az EU környezetpolitikája
 • Általános és európai kül- és biztonságpolitika
 • EU projektmenedzsment
 • EU gazdasági ismeretek és szakpolitikák
 • Az EU regionális politikája

A Nemzetbiztonság és biztonságpolitika specializáció képzési célja

A nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység megismerése, az állami és a magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó információk elemző és értékelő képességének elsajátítása áll a képzés középpontjában.

Várható munkaerő-piaci pozíció

Tekintettel korunk nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai kihívásainak szélesedésére egyre nagyobb igény jelentkezik mind a közigazgatásban, mind a politikai, a gazdasági, a társadalmi döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél, illetve a vállalatoknál a nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai információkat szakszerűen értelmezni, elemezni és értékelni képes munkavállalók iránt. Az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek az aktuális folyamatok nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai összefüggéseinek, hatásainak értékelésére.

  Tantárgystruktúra

  • A nemzetbiztonsági tevékenység szerepe a közigazgatás rendszerében
  • A XXI. század kihívásainak nemzetbiztonsági összefüggései
  • A nemzetbiztonsági tevékenység értelmezése és művelése, nemzetközi tapasztalatok
  • Az információ szerepe a döntéshozatalban
  • Az elemzés, értékelés pszichológiája
  • Az információk feldolgozási folyamata, elemzés, értékelés

  Nappali mintatanterv

  letöltése

  Levelező mintatanterv

  letöltése

  Felvételi információk 

  ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

  2024-es felvételi eljárás

  Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

  Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

  Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

  Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.