Oldal kiválasztása

Mobilitási lehetőségek

Hallgatói mobilitás - külföldi tanulmányok

Erasmus hallgatói mobilitás keretén belül a Milton Friedman Egyetem hallgatói külföldi részképzésben vehetnek részt, azokban a partnerintézményekben, amelyekkel az egyetemnek kétoldalú megállapodása van. A hallgatói mobilitás célja, hogy a hallgatók oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban.

A külföldi félév-áthallgatáson az a hallgató vehet részt, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

A nyertes pályázókkal a Milton Friedman Egyetem Tanulmányi Szerződést köt, amely tartalmazza a hallgatói mobilitás időtartamát, a hallgató kötelezettségeit, illetve a támogatás pénzügyi feltételeit. Ezen kívül a hallgató, a küldő és a fogadó intézmény Tanulmányi Megállapodásban rögzíti a felvett kurzusokat és a krediteket.

A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézmény igazolást ad ki az elvégzett tanulmányi program időtartamáról és az eredményekről. A hallgató a hazautazását követően beszámolót köteles benyújtani.

Ha egy hallgató nem teljesíti a külföldi tanulmányi időszak alatt a kurzus követelményeit, az a támogatás részleges, vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja magával.
A hallgatói mobilitásról bővebben olvashat a Tempus Közalapítvány honlapján.

Szakmai gyakorlat

Erasmus szakmai gyakorlat mobilitás keretén belül a Milton Friedman Egyetem hallgatói külföldi vállalatnál, képző intézménynél, kutatóközpontnál és egyéb szervezetnél dolgozhatnak gyakorlati tapasztalatszerzés céljából.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a külföldön eltöltött időszak hozzájáruljon a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához.

A nyertes pályázókkal a Milton Friedman Egyetem Képzési Megállapodást köt, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat időtartamát, a hallgató kötelezettségeit, illetve a támogatás pénzügyi feltételeit. A hallgató a hazautazását követően beszámolót köteles benyújtani.
A Milton Friedman Egyetem a külföldi szakmai gyakorlat időszakát a képzésbe beszámítja.
A szakmai gyakorlatokról bővebben olvashat a Tempus Közalapítvány honlapján.

Oktatói mobilitás - oktatás külföldi partnerintézményben

A Milton Friedman Egyetem oktatói pályázhatnak külföldi partnerintézményekben való oktatásra, melyekkel a egyetemnek erre vonatkozó kétoldalú megállapodása van. Az oktatói mobilitás elsődleges célja a szakértelem és tapasztalat cseréje.
A lehető legtöbb tanár és oktató részvételét biztosítandó, elsőbbséget élveznek azok a tanárok, akik első alkalommal utaznak külföldre a program keretében.

Az oktatói tanulmányútnak nincsen minimum időtartama, de a kötelezően megtartandó oktatási órák száma legalább öt. A kiutazás előtt az Egyetem és a fogadó intézmény előzetesen megállapodik a vendégoktató óráiról.

A Milton Friedman Egyetem a nyertes oktatókkal a kiutazás előtt Támogatási Szerződést köt, amely tartalmazza az oktatás időtartamát, az oktató kötelezettségeit és a támogatás pénzügyi feltételeit.
Az oktatói mobilitásról bővebben olvashat a Tempus Közalapítvány honlapján.

Személyzeti mobilitás

Erasmus személyzeti mobilitás keretén belül a Milton Friedman Egyetem adminisztratív munkatársai vehetnek részt, azokban a partnerintézményekben, amelyekkel az egyetemnek kétoldalú megállapodása van. A személyzeti mobilitás célja, hogy az Egyetem munkatársai a tapasztalatszerzés, és jó gyakorlatok megismerése és átvétele révén a jelenlegi munkakörük betöltéséhez szükséges készségekeit továbbfejleszthessék.

Személyzeti mobilitásra az Egyetem nem oktató munkatársai pályázhatnak.
A nyertes pályázókkal a Milton Friedman Egyetem Személyzeti Szerződést köt, amely tartalmazza a személyzeti mobilitás időtartamát, a munkatárs kötelezettségeit, illetve a támogatás pénzügyi feltételeit. A személyzeti mobilitásban résztvevők hazatérés után beszámolót kötelesek benyújtani.

A személyzeti mobilitásról bővebben olvashat a Tempus Közalapítvány honlapján.