DPR

Diplomás pálykövetési rendszer

A diplomás pályakövetési rendszer célja a felsőoktatásban tanuló és végzett hallgatók munkaerőpiaci életútjának nyomon követése, elemzése. A magyar pályakövetés egyedülállóan komplex, több kutatási modulból álló rendszer, amelynek különleges értéke a kérdőíves és adatintegrációs vizsgálatok együttes, egymást kiegészítő jelenléte.

Az Oktatási Hivatal összetett pályakövetési rendszert működtet (4 kutatási modult tartalmaz), így a DPR egymástól eltérő koncepcionális modell alapján felépített, eltérő alapsokaságon, különböző adatfelvételi módszerekkel megvalósított, évenként ismétlődő kutatások együttese. A kutatási modulok egy része tényadatokon alapul (hatósági adatbázisok összekapcsolása alapján), másik része hallgatói önbevlláson, online kérdőíves felméréseken (amelyek a motivációk, attitűdök megismerésére alkalmasak).

 

DPR Nyereményjáték

 

Megújítható-e a felsőoktatás?

Mire jó a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) – felsőfokon?

Mind jobban elszakadni látszik a felsőoktatás a munkaerőpiactól. Erre a dilemmára adhat – a fejlettebb nyugati társadalmak tapasztalatai szerint – megfelelő választ a diplomás pályakövetés, amely a munka és a felsőoktatás világa között kialakuló diszkrepanciákat hivatott áthidalni. Intézményünk “Párbeszéd-modellje” révén pontos és jól használható információkra tesz szert végzett hallgatói sorsáról, melyeket – a képzése minőségének javítása érdekében – az oktatói és hallgatói valamint a munkáltatók részére visszacsatolja.

Kísérleteinkkel a felsőoktatás egyfajta paradigmaváltásának irányát jelöljük ki: a munkaerő-piachoz alkalmazkodó – azzal egyenrangú partnerként párbeszédet folytató, együttműködő – nyitott felsőoktatás rendszerét, amely komplex módon képes felkészíteni hallgatóit arra, hogy megfelelő „válaszokat” adjanak a posztindusztriális társadalmak összetett kihívásaira, vagy ahogy Anthony Giddens fogalmaz: “merészen beilleszkedjenek…”

Büszkeségünk, hogy az Egyetemi DPR 2011-ben európai “best practise” lett. A partnertalálkozóról illetve az elismerésről egy képet itt tekinthet meg