DPR

Megújítható-e a felsőoktatás?

Mire jó a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) – felsőfokon?

Mind jobban elszakadni látszik a felsőoktatás a munkaerőpiactól. Erre a dilemmára adhat – a fejlettebb nyugati társadalmak tapasztalatai szerint – megfelelő választ a diplomás pályakövetés, amely a munka és a felsőoktatás világa között kialakuló diszkrepanciákat hivatott áthidalni. Intézményünk “Párbeszéd-modellje” révén pontos és jól használható információkra tesz szert végzett hallgatói sorsáról, melyeket – a képzése minőségének javítása érdekében – az oktatói és hallgatói valamint a munkáltatók részére visszacsatolja.

Kísérleteinkkel a felsőoktatás egyfajta paradigmaváltásának irányát jelöljük ki: a munkaerő-piachoz alkalmazkodó – azzal egyenrangú partnerként párbeszédet folytató, együttműködő – nyitott felsőoktatás rendszerét, amely komplex módon képes felkészíteni hallgatóit arra, hogy megfelelő „válaszokat” adjanak a posztindusztriális társadalmak összetett kihívásaira, vagy ahogy Anthony Giddens fogalmaz: “merészen beilleszkedjenek…”

Büszkeségünk, hogy az Egyetemi DPR 2011-ben európai “best practise” lett. A partnertalálkozóról illetve az elismerésről egy képet itt tekinthet meg

E MODELL KERETEIN BELÜL A KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJUK HALLGATÓINKNAK:
INTÉZMÉNYÜNKBEN ÚGY KÉSZÜLHETNEK LEENDŐ HIVATÁSUKRA, HOGY MEGISMERIK A MUNKÁLTATÓK ELVÁRÁSAIT, HISZEN OKTATÓIK IS ENNEK JEGYÉBEN KÉPZIK ŐKET!