Oldal kiválasztása

Repülőmérnöki alapképzési szak

Hivatásos pilótaképzés

Repülőmérnöki alapképzési szak – Hivatásos pilóta

Szakképzettség neve

Hivatásos pilóta (Professional Pilot)

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Műszaki

Képzési idő

7 félév

Elérhető tagozatok

Nappali 

Finanszírozási forma

Önköltséges, mely diákhitelből finanszírozható

A képzés önköltsége

30 100 000 Ft.

A képzés célja olyan hivatásos pilóták képzése:

Akik ismerik a légiközlekedést, alkalmasak a repülőgépeket üzemeltető vállalkozásoknál, szervezeteknél a repülőmérnöki tevékenység ellátására, a légiüzemeltetéssel (air operation), a földi kiszolgálással (ground handling) és a szállítási feladatok szervezésével, megoldásával kapcsolatos, valamint a vonatkozó minőségbiztosítási teendők végzésére.

Elsajátították az (Airline Transport Pilot, Aircraft) ATP(A) integrált képzés követelményeit.

Felkészültek a tanulmányok mesterképzésben való folytatására.

A képzés során elsajátítandó ismeretek területei

  • természettudományos ismeretek (matematika, mechanika, fizika, hő- és áramlástan, műszaki kémia, elektrotechnika, meteorológia);
  • gazdasági és humán ismeretek (munkavédelem és repülőtéri ismeretek, kommunikáció, minőségbiztosítás, közgazdaságtan, jogi és uniós ismeretek, menedzsment-ismeretek, pszichológiai alapismeretek)
  • repülőmérnöki szakmai ismeretek (informatika, műszaki ábrázolás, anyagismeret és gyártástechnológia, gépelemek, elektronika és digitális technika alapjai, repüléselmélet, légijog, emberi teljesítőképesség és korlátai, repülőgép műszerek és elektromos berendezések, repülőgép sárkányszerkezet és rendszerek, repülőgép hajtóművek)
  • kompetenciafejlesztés és szakmai angol

A képzés sajátosságai

A képzés során a szakma gyakorlásához szükséges speciális kompetenciák (csoportmunka, stresszhelyzet kezelése, döntéshozatal, önismeret, stb.) fejlesztésére a pszichológiai alapozás után a hallgatók tréningsorozaton vesznek részt a második félévtől kezdődően. A speciális kompetenciák fejlesztése közé tartozik a repülési szakmai angol nyelv tanítása is.

A képzés különlegességét adja, hogy a repülőgépvezetői ismeretek mellett az IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) által akkreditált képzéseken is részt vesznek a hallgatóink, így a diplomájuk mellé két IATA által minősített nemzetközi tanúsítványt is kapnak.

A képzés során a közforgalmi repülőgépvezető specializációt végzik el a hallgatók. Ennek keretében a következő ismeretekkel gazdagodnak: repülésmeteorológia, repülési navigáció, repülési gyakorlat, tömeg és súlypontszámítás, teljesítmény ismeretek, repüléstervezés és-ellenőrzés, légijárművek üzemeltetési eljárásai, Látás utáni Repülés Szabályai (Visual Flight Rules, VFR) és Műszeres Repülés Szabályai (Instrument Flight Rules, IFR), rádióforgalmazás, repülőszemélyzeti együttműködés.

A képzés minőségének biztosítása érdekében a kurzusok jelentős része az aviatikai iparágban elismerten tevékenykedő külső partnereinknél kerül lebonyolításra, melynek során ezen partnerek kiemelkedő gyakorlattal rendelkező szakemberei végzik az oktatást.

Szakképzettség neve

Hivatásos pilóta (Professional Pilot)

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Műszaki

Képzési idő

7 félév

Elérhető tagozatok

Nappali 

Finanszírozási forma

Önköltséges, mely diákhitelből finanszírozható

A képzés önköltsége

30 100 000 Ft.

Külső gyakorlatok

A képzés során szakmai gyakorlatot kell teljesíteni, mely repülési gyakorlatok formájában valósul meg.

A szakmai gyakorlat az intézménnyel szerződésben álló és a kijelölt közlekedési hatóság által jóváhagyott és felügyelt külső szakmai gyakorlóhelyen, erre alkalmas szervezetnél (Approved Training Organization, ATO) kerül megvalósításra.

A szakmai gyakorlat során a 1178/2011 EU rendelet 3. sz. melléklete 9. bekezdés által meghatározott minimális képzési idők figyelembevételével összesen 215 óra repülési időt teljesítenek a hallgatók, amiből 55 óra jóváhagyott szimulációs eszközökön történik. A szakmai gyakorlat során az összképzés időn belül összesen 115 óra műszeres időt, 121 óra kétkormányos és 74 óra parancsnoki repült időt abszolválnak a hallgatók. A szakmai gyakorlat időtartama a repülés előtti felkészítéssel és a repülés utáni értékeléssel együtt 420 óra időtartamot veszi igénybe.

A szakmai gyakorlat kreditértéke összesen 10 kredit.

A képzési idő alatt intézményen kívüli összefüggő gyakorlatot is teljesíteni kell, melynek során a hallgatóknak egy aviatikai iparágban működő vállalatnál kell tevékenykedniük, melynek időtartama 300 óra és kreditértéke 10.

A hallgatók a gyakorlati helyszínét maguk választják, illetve ehhez az Egyetem a jelenleg is létező szakmai együttműködések keretében segítséget, munkalehetőséget tud ajánlani.

Hatósági vizsga

A hivatásos pilóta oklevél önmagában nem jogosít hivatásos repülőgépvezető tevékenység ellátására. Az alapfokozatú végzettséget igazoló oklevél kiadásának feltétele a repülőgép-vezető tevékenységre jogosító szakszolgálati engedély megszerzése. Repülőgép-vezető tevékenységre való jogosultság, szakszolgálati engedély a Nemzeti Közlekedés Hatóság Légügyi Hivatala akkreditált vizsgarendszerében eredményes elméleti és gyakorlati vizsga letételével szerezhető.

A hatósági vizsgákra való felkészülést egy erre a célra kifejlesztett online gyakorló vizsga-rendszer alkalmazásával segítjük. A szolgáltatáson keresztül hallgatóink hozzáférnek az elektronikus európai ATPL(A) kérdésbankhoz és gyakorolni tudják a vizsgán felmerülő kérdés-típusokat, feladatokat. A hallgatók megfelelő felkészültségének biztosítása érdekében, a Magyar Légügyi Hatóság által jóváhagyott képzési programmal összhangban az egyes elméleti tantárgyak oktatását követően házivizsgát szervezünk.

Oklevél kiadásának speciális feltételei

Az alapfokozatú végzettséget igazoló oklevél kiadásának feltétele a repülőgép-vezető tevékenységre jogosító szakszolgálati engedély megszerzése.

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből az államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és a repülőgép-vezető képzés feltételeiről szóló 1178/2011(2011.11.03.) EU rendelet szerinti speciális angol szaknyelv ismerete szükséges.

Partnereink

A képzés lebonyolításában és minőségének garantálásban a következő együttműködő partnereink vesznek részt:

Óbudai Egyetem, Budapest Airport Zrt., Hungarocontrol Zrt., Aeroplex Közép-Európai Kft., Airwin Global Kft., Trustair Aviation Kft.

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2023-as felvételi eljárás

Érettségi vizsgát kell tenni matematikából, továbbá biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyból. A matematika mellett még egy érettségi vizsgatárgyat kell választani a felsoroltak közül a jelentkezőknek.

Angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél

A 1178/2011 (2011.11.03.) EU rendelet a MED alfejezet szerinti 1. osztályú orvosi minősítés (egészségügyi alkalmassági vizsgálat)