Oldal kiválasztása

Makovecz Program

A Makovecz Imre Kárpát-medencei felsőoktatási együttműködési program a magyar kormány által támogatott program, amelynek keretében külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók kapnak lehetőséget ahhoz, hogy öt hónapig egy másik Kárpát-medencei magyar egyetemen tanuljanak.

„A magyar Erasmus-programot” a Makovecz család beleegyezésével nevezték el néhai Makovecz Imre építészről. A programba minden olyan Kárpát-medencei egyetem bevonásra
került, amelyen magyar nyelven lehet tanulni, amelynek célja az egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása.
Az EMMI szerződést kötött a programba bekapcsolódó magyarországi és határon túli egyetemekkel és az intézmények maguk döntik el, hogy honnan fogadnak vendéghallgatókat.
A rendszer lehetővé teszi, hogy a magyarországi diákok határon túli egyetemeken, a határon túliak pedig magyarországi vagy más határon túli régió egyetemein tanuljanak. A vendéghallgatók havi 90 ezer és 160 ezer forint közötti ösztöndíjat kapnak. A program keretében egyetemi oktatók mobilitására is lehetőség van, biztosítva ezáltal az akkreditációs feltételek teljesítését a határon túli, magyarul is oktató egyetemeken, illetve elősegíteni a hazai oktatóknak az egy év időtartamú támogatott munkavállalásával a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlásának biztosítását.

A 2017/18. tanévben kilenc programgazda külhoni intézmény és tizenkilenc anyaországi egyetem és főiskola között alakult ki együttműködés, amelynek keretében közel négyszáz
hallgató vett részt részképzésekben és negyven hazai oktató dolgozott külhoni intézményekben.
A 2018/19. tanévi kiírásban a programgazdák: Erdélyben és a Partiumban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a Babes-Bolyai Tudományegyetem, az Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Nyelvű Művészeti Kara, Felvidéken a Selye János Egyetem és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Kárpátalján a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Vajdaságban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola.

A vendéghallgatók egy-öt hónap alap-, osztatlan, mester- vagy doktoranduszképzésen vehetnek részt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási megállapodást köt a programgazda intézményekkel, a teljes keretösszeg kétszázmillió-négyszázezer forint. A jelentkezők közül a programgazda választja ki a küldeni és fogadni kívánt hallgatókat, akiknek fedezi a képzési, utazási, szállás- és ösztöndíjköltségeit, valamint egészségbiztosítását.

Az oktatói ösztöndíjprogram keretében huszonkilenc magyarországi oktató – elsősorban docens vagy egyetemi tanár – tizenkét hónap időtartamú kiküldésére kerülhet sor, a támogatási keretösszeg száznegyvenötmillió forint.

Letölthető dokumentumok

Motivációs levél