Oldal kiválasztása

Miért a Milton?

A munkaerő piaci igényekre fókuszálunk

A 2000-ben kizárólag magyar magántőkével létrehozott képzőhely nemzeti modernizációs profilú intézmény, amelynek alapítását és az akkreditált szakok indítását a munkaerő-piaci felmérések és a minőségi képzésekre mutatkozó jelentős kereslet indokolta.

Intézményünk az Európai Unió által támogatott „élethosszig tartó tanulás” jegyében építette fel képzési kínálatát négy tudományterületen – bölcsészettudomány, gazdaságtudomány, informatika valamint társadalomtudomány – 2 felsőoktatási szakképzésen, 10 alapszakon és 5 mesterszakon, illetve további felsőoktatási képzéseken.

  • Hiánypótló és innovatív, a hazai és a nemzetközi munkaerő piaci igényeknek megfelelő képzéseink:
  • Gazdaságinformatikus alapképzésen belül „Légi közlekedési rendszerek” specializáció
  • Sportlétesítmény-menedzser szakirányú továbbképzés
  • Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés
  • Magánpilóta jogosítvány (PPL képzés) magyarul és angolul
  • Startup Lab
Személyesség a tudományokban és a nemzetközi kapcsolatokban

Mentorprogram nem csak az első éves hallgatók részére 

A Karrieriroda az egyetem hallgatói számára nyújt széles körű pszichológiai támogatást egyéni tanácsadás és csoportos tréningek révén

A hallgatói ügyintézést online alapokra helyeztük, elkerülve ezzel a hosszú és kínos sorban állást.

A gyakorlati oktatást előtérbe helyezve egyetemünk végzett hallgatóinak több mint 90 %-a tud három hónapon belül diplomájának megfelelően elhelyezkedni (DPR alapján).

A közösség formálása szakmai és szabadidős tekintetben egyaránt jelentős szerepet kap a Miltonos hallgatók életében.Konferenciákkal, műhelyvitákkal, szakmai előadásokkal segítjük, hogy ismeretségek, szakmai kapcsolatok alakuljanak ki hallgatók, oktatók és a munkaerőpiac képviselői között.

Szakmai rendezvényeinken véleményformáló és rendszeralkotó közszereplőkkel együttműködve alakítunk ki egy olyan tudásközösséget, amely egyszerre biztosítja a tudomány, a piac, az állam és a felsőoktatás innovációját.

Innovatív környezet

A kompetencia-felméréseket követő, személyre szabott, tréningalapú képzéseink felölelik a személyiségfejlesztés, a konfliktuskezelés, a kommunikáció területét, valamint a tárgyalási helyzetek és a karrier problémakörét.

A digitális egyetem víziója

Víziónk négy dimenzióval számol: az emberrel, az eszközzel, a módszertannal és a tartalommal. Az emberi dimenzió alkotóelemei a hallgatók, oktatók és az adminisztratív kollégák. Az eszközök magukban foglalják az intézmény számítógép és szerver parkját, a nagysebességű internetet biztosító eszközöket, illetve a BYOD jegyében a hallgatók eszközeinek integrálását. A kapcsolattartás egyik fontos eszköze lehet a jövőben a chatbotok alkalmazása is, melyek a gépi tanulás segítségével mind bonyolultabb hallgatói kérdésre tudnak válaszolni. Végezetül pedig a tartalom dimenziójába tartoznak az elektronikus jegyzetek, de főképp az e-learning tanyagok kidolgozása, melyek a mikrotartalmakra alapoznak.

Generációk egyeteme

2011 őszén indítottuk a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiáját. Intézményünk célja, hogy a nyugat-európai tendenciák itthon is érvényesüljenek: egyre több 50 év feletti kapjon kedvet a tanuláshoz, és jelentkezzen az Egyetem egyéb képzéseire is.