Oldal kiválasztása

Intézményi tájékoztató

Felsőoktatási intézmény
neve: Milton Friedman Egyetem
címe: 1039 Budapest, Kelta utca 2.
postacíme: 1312 Budapest, Pf. 16.

intézményi azonosítója: FI83995
adószáma: 18101436-2-41
általános bankszámla: 10403370-49535552-51491004

a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei:
https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

 

a hallgatói követelményrendszer:
a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete
https://uni-milton.hu/szabalyzatok/

a tanév és a képzési időszakok időbeosztása a hallgatókra vonatkozó meghatározó dátumokkal
https://uni-milton.hu/tanev-rendje/

https://neptun.uni-milton.hu/hallgato/login.aspx

a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok
https://uni-milton.hu/hik/

a záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei

Záróvizsga-időszakra a félév kezdetén kell jelentkezni. Záróvizsgára az abszolutórium birtokában, legkésőbb a záróvizsga időpontját 5 munkanappal megelőző napig lehet a Neptun rendszerben jelentkezni. A technikáját lásd a MILTON Hallgatói Neptun Füzetek e témájú részében.

A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szakmai feleltből áll. 

az intézményi mobilitási koordinátor és ügyintézés:

Dr. Laki Ildikó

Nemzetközi Iroda

a fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor és ügyintézés:

Dr. Laki Ildikó

https://uni-milton.hu/hik/

a hallgatói jogorvoslat rendje:

lásd a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete

https://uni-milton.hu/szabalyzatok/

a tanulmányi tanácsadáshoz való hozzáférés módja: keresse az Ügyfélszolgálatot

az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módja: 
https://uni-milton.hu/tanacsadas/

a felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege:

lásd a Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötete

https://uni-milton.hu/szabalyzatok/

A képzések tantervei:

andragógia mesterképzési szak levelező
emberi erőforrások alapképzési szak nappali levelező
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak nappali levelező
gazdaságinformatikus alapképzési szak nappali levelező
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak nappali levelező
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak levelező
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak nappali levelező
nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak levelező
politikatudományok alapképzési szak nappali levelező
politikatudomány mesterképzési szak levelező
pénzügy és számvitel alapképzési szak nappali levelező
szociológia alapképzési szak nappali levelező
repülőmérnöki alapképzési szak

nappali

tanító alaképzési szak nappali levelező
közösségszervezés alapképzési szak nappali levelező
kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak nappali levelező
kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak levelező
gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés nappali levelező
pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés nappali levelező