Oldal kiválasztása

Milton Friedmanról

1. Kárpátaljáról Brooklynba Szülei, Friedman Jenő Saul és Landau Sára Eszter a mai Ukrajnában található Beregszászról költöztek az Egyesült Államokba.

2. Különleges évjárat Milton Friedman 1912-ben született New Yorkban, ugyanabban az évben, mint Habsburg Ottó, Kádár János, Örkény István, Gyarmati Fanni és Alfonzó.

3. Diákévek 1928-ban, kevéssel a 16. születésnapja előtt már le is érettségizett New Jersey-ben. Ezután a Rutgers a Chicagói és a Columbia Egyetemen tanult matematikát és statisztikát. Mindez a nagy gazdasági világválság alatt történt, ami nagy hatással volt a munkásságára.

4. Doktori a Columbián 1946-ban szerezte meg a doktori címet a Columbia Egyetemen. A háborús éveket és azt megelőzően az amerikai kormány szolgálatában dolgozott, volt professzor a Wisconsini Egyetem közgazdasági tanszékén, majd 1943-ban a Columbiára került, ahol matematikai statisztikával, fegyvertervezési problémákkal és hadi taktikával foglalkozott.

5. A Chicagói Fiúk 1946-tól 30 éven keresztül tanított közgazdaságtant a Chicagói Egyetemen. A köré szerveződött iskolának több Nobel-díjas közgazdász is a tagja lett. Politikai filozófiájuk, és monetarista közgazdaságtan-szemléletük minimális állami beavatkozással a szabadpiaci gazdasági rendszert helyezte a középpontba.

6. Nem csak házastárs Feleségével, Rose D. Friedmannal együtt számos ismeretterjesztő vállalkozást közösen jegyeztek, köztük a „Free to choose” tévésorozatot, és Friedman legnagyobb hatású művét is feleségével közösen publikálta Szabad választás címmel 1978-ban.

7. Ketten az oktatásért A Friedman-házaspár a Friedman Foundation for Educational Choice (2016-tól EdChoice) szervezet segítségével évtizedeken keresztül támogatta a színvonalas oktatáshoz való hozzáférést, a szabad iskolaválasztás jogát.

8. Marshall-terv 1950-ben a Marshall-tervet irányító amerikai kormányzat tanácsadójaként Párizsban töltötte az őszt.  Ez az időszak váltotta ki érdeklődését az árfolyamok lebegésével kapcsolatban.

9. Tanácsadó 1968-ban az amerikai elnökválasztási kampány során Milton Friedman volt Richard Nixon gazdasági tanácsadója.

10. Nobel-díj 1976-ban a fogyasztáselemzéshez, a pénztörténethez és -elmélethez való hozzájárulásáért, valamint a stabilizációs politika összetettségének bemutatásáért kapott Nobel-díjat.

11. Neoliberalizmus: Ronald Reagan és Margaret Thatcher mellett A neoliberális elmélet szerint mindent a piacra kell bízni, az állam szerepét szigorú szabályok közé kell szorítani, hogy ne veszélyeztesse az egyén szabadságát és a piacok működését. Milton Friedmant e neoliberális, Reagan-éra közgazdasági gurujának tartották. Az elnökválasztási kampányban még nem-hivatalos tanácsadóként, majd az elnöki gazdaságpolitikai tanácsadó testületében vállalt szerepet. Emellett Margaret Thatcher brit miniszterelnök tanácsadója is volt.

12. Kitüntetve 1988-ban két magas rangú amerikai kitüntetést is kapott, a Szabadság Elnöki Medált és a Nemzeti Tudományos Érdemrendet

13. Nyugdíjas évek 1977-ben vonult nyugdíjba, és Chicagoból San Franciscoba költöztek feleségével, de időskorában is rendkívül aktív maradt. 2006. november 16-án halt meg 94 éves korában.


Az első igazi sztárközgazdász? A szabadpiac prófétája? 

A magyar zsidó származású, világhírű tudós-közgazdász izgalmas, szuggesztív egyéniségként mély nyomot hagyott a világban. Még bírálói szerint is korszakalkotó módon járult hozzá ahhoz, amit a gazdaságról ma, a XXI. században gondolunk. Tanításai maradandóak és évtizedek múltán is aktuálisak, életművének túlnyomó része kiállta az idő próbáját.

Mi az a monetarizmus?

 A Milton Friedman és a chicagói iskola által képviselt neoliberális filozófia közgazdaságtani szemlélete. Fő tételei között szerepel a stabil reálgazdaság, amit a piaci automatizmusok biztosítanak, az alapvetés, hogy az infláció monetáris jelenség, valamint a nemzetgazdaság működésében a pénz iránti keresletre és kínálatra helyezik a hangsúlyt. Az iskola neves képviselői továbbá: Gary Becker, Robert Fogel, Robert Lucas Jr és Thomas Sowell.

Milton Friedman – A Nobel-díjhoz vezető út 

1932 A Rutgers Egyetemen szerez közgazdász diplomát 1941-43 Adópolitikával foglalkozik az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumában 1946 Doktori címet szerez a New York-i Columbia Egyetemen 1946-76 A Chicagoi Egyetemen gazdasági elméletet tanít 1950 Párizsban a Marshall-terv szaktanácsadója 1953-54 Fulbright ösztöndíjas vendégprofesszor a Cambridge Egyetemen 1957 Publikálja az Infláció, munkanélküliség, monetarizmus című könyvét 1962 Publikálja a Kapitalizmus és szabadság című művét 1963 Anna Jacobsonnal közösen publikálja az Egyesült Államok pénzügyi története, 1867-1960című könyvét 1968 Richard Nixon gazdasági tanácsadója az elnökválasztási kampányban 1976 Nobel-díjat kap a fogyasztáselemzéshez, a pénztörténethez és – elmélethez való hozzájárulásáért, valamint a stabilizációs politika összetettségének bemutatásáért.