Oldal kiválasztása

KEHOP-5.2.15-21-2022-00041

 Kedvezményezett neve: Milton Friedman Egyetem

Projekt címe: Milton Friedman Egyetem épületenergetikai beruházásának előkészítése

Támogatás összege: 61 282 500,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdete: 2023.04.24.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.11.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.15-21-2022-00041

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 A Milton Friedman Egyetem használatában álló oktatási épület az építési kornak megfelelő technológiai és energetikai színvonalon épült. Az elmúlt évtizedekben a szükséges karbantartások elkészültek, de átfogó korszerűsítés nem történt Kelta utcai székhely vonatkozásában. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében elengedhetetlen az épület komplex energetikai korszerűsítése.

 A pályázat keretében a Milton Friedman Egyetem használatában álló 1039 Budapest, Kelta utca 2., hrsz: 65552/29 ingatlanon található épület komplex energetikai felújítására irányuló kivitelezési tervdokumentáció elkészítése valósult meg, ugyanis az érintett épület épületenergetikai minősége nem megfelelő, jelenlegi energiafelhasználása túlzott, pazarló.

A projekt célja, hogy a tervezett beruházás révén az épület megfeleljen a 7/2006 TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek, valamint energetikai működése hatékony és takarékos legyen, csökkenjen a primer energiafelhasználás és az ÜHG kibocsátás.

 A pályázat keretében elkészült kiviteli tervdokumentáció tartalmazza az épület termikus burkának szigetelését, illetve a korszerűtlen ablakok és ajtók cseréjét. Az épület gépészeti rendszere is megváltozik. A fűtési rendszer korszerűsítése megújuló energiák felhasználásával valósul meg, melynek során napelemes rendszer került betervezésre, valamint tartalmazza talajszondás hőszivattyús rendszer telepítését monovalens üzemmódban. Ugyanakkor a meglévő kazánok egy része megmaradnak biztonsági tartalékként.

A tervdokumentáció kiterjed a “D” épület előadótermeinek légkezelőinek cseréjére, illetve az “E” épület és a konyha szellőztető-rendszerének korszerűsítésére is. Mindemellett a komplex fejlesztési terv magába foglalja az irodák, tantermek, közösségi terek fan-coillal való ellátását, illetve az egyetem többi helyiségében a radiátorok cseréjét és termosztatikus szelepeinek beépítését.

 A fent körülírt energetikai fejlesztés nagymértékben hozzájárulna a 1039 Budapest, Kelta utca 2. szám alatti épület energiatakarékosságához, az energiafelhasználás racionalizálásához és a megújuló energiafelhasználás fokozásához, valamint támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények, illetve a környezetvédelmi célkitűzések elérését.