Oldal kiválasztása

Vezetői testületek

SZENÁTUS

A Milton Friedman Egyetem legfőbb vezető testülete a Szenátus. A Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását. 

A Szenátus tagjai:

 • az elnök
 • a vezérigazgató
 • a rektor
 • a gazdasági igazgató
 • a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
 • a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
 • a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
 • az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
 • a nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
 • a hallgatói önkormányzat elnöke

A Szenátus szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.

VEZETŐI ÉRTEKEZLET

A Vezetői Értekezlet a Milton Friedman Egyetem döntés-előkészítő, ellenőrző és operatív irányító testülete. A Vezetői Értekezlet továbbá gyakorolja a Szenátus által átadott intézményirányítási jogköröket. Így például a Vezetői Értekezlet dönt az egyes szakok tantervéről, véleményezi egyes vezetők kinevezését.

A Vezetői Értekezlet tagjai:

 • elnök
 • vezérigazgató
 • rektor
 • rektorhelyettesek
 • oktatási igazgató
 • gazdasági igazgató
 • nemzetközi igazgató

A Vezetői Értekezlet ülésén tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem elnöke.

A Vezetői Értekezlet üléseit igény szerint tartja.

AKKREDITÁCIÓS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

Az Akkreditációs, Minőségügyi és Tudományos Bizottság az Egyetem minőségbiztosításával és minőséghitelesítésével, tudományos tevékenységével foglalkozó, valamint – a nemzeti felsőoktatási törvény 12. § (3) bekezdése alapján – az Egyetem kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását irányító, a megvalósulást elemző és ellenőrző testület.

A rektor az Akkreditációs, Minőségügyi és Tudományos Bizottság tanévi jelentését esetleges intézkedési javaslataival együtt a Szenátus elé terjeszti.

Az Akkreditációs, Minőségügyi és Tudományos Bizottság tagjai:

 • Sipos Zoltán főiskolai tanár, a bizottság elnöke
 • Szatmári Péter általános és közkapcsolati rektorhelyettes
 • Schottner Krisztina oktatási rektorhelyettes
 • Szűts Zoltán, tudományos ügyekért felelős rektori megbízott
 • Laki Ildikó, minőségügyi felelős
 • Bakonyi László oktatási igazgató, a bizottság titkára
TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET

Az Tanszékvezetői Értekezlet koordináló, döntés-előkészítő feladatú testület. A Milton Friedman Egyetem akadémiai életét meghatározó és irányító testület, mely heti rendszerességgel ülésezik. Az ülés meghívottja a vezérigazgató és az oktatási igazgató, így biztosítva az adminisztratív és az akadémiai réteg közötti folyamatos kapcsolattartást és a folyamatok koordinációját.

A Tanszékvezetői Értekezlet tagjai:

 • rektor
 • rektorhelyettesek
 • tanszékvezetők
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjai: