Oldal kiválasztása

Tanszékek

A Milton Friedman Egyetem tanszékei: Gazdálkodás és Marketing, Humán Erőforrás és Menedzsment, Kommunikáció- és Művelődéstudomány, Módszertani és Informatikai, Nemzetközi és Politikatudományi, valamint a Pénzügy és Számvitel Tanszék.

Tanszékek

Gazdálkodás és Marketing tanszék

“Alapelvünk, hogy mindig megfelelő mértékben gyakorlatorientált képzést kínáljunk a hallgatóknak, elsősorban az üzleti irányultságú tárgyainknál. Az oktatás egyik fő célja a végzett hallgatók nyitottságának, érdeklődésének, globális szemléletének fenntartása és a motiválás az új ismeretek szerzésére és befogadására.”

Tanszékvezető: Dr. Sipos Zoltán

Humán erőforrás és menedzsment tanszék

“HR-innováció,üzleti partnerség, szervezetfejlesztés, átalakítás, toborzás-kiválasztás, megtartás, motiváció a változó digitális világban.”

Tanszékvezető: Dr. Hárskuti János

Kommunikáció- és Művelődéstudomány tanszék

“Kommunikáció, andragógia, szabadbölcsész képzések, szakirányú kutatócsoportok, a köz-, és versenyszféra szakterületeinek kompetencia és humánerőforrás aspektusai.”

Tanszékvezető: Dr. Dombrádi Krisztián

Módszertani és informatikai tanszék

“Ha nem csak elméletben akarsz jó lenni, hanem a gyakorlati tudás is fontos számodra, ha az informatikai biztonsági szakma legjobbjaitól akarsz tanulni, akkor ez a jó választás!”

Tanszékvezető: Dr. Honfi Vid

Nemzetközi és Politikatudományi tanszék

A társadalomtudományok szolgálatában minden oktatónk elkötelezett aziránt, hogy a hallgatókkal megismertesse a világpolitikai, illetve az európai és hazai társadalmi/politikai jelenségeket, történeti fejlődés-modelleket, valamint ezek okait, elemzési kereteit és módszereit.

Tanszékvezető: Dr. habil. Grajczjár István, PhD

Pénzügyi és Számvitel Tanszék

“A Tanszék célkitűzései közé tartozik a gyakorlatorientált oktatás, egy olyan hallgató-központú oktatási környezetben, amelyben innovatív oktatási és értékelési módszerek alkalmazásával, a digitális technológiában rejlő pozitív lehetőséget kihasználó képzési programok dominálnak.”

Tanszékvezető: Szegediné Dr. Lengyel Piroska