Oldal kiválasztása

Vállalkozási ismeretek

E-00725/2014/D004

A PROGRAM CÉLJA

A résztvevők képesek legyenek vállalkozások létrehozására, működtetésére. Ehhez elsajátítják a szükséges ismereteket, kompetenciákat. A résztvevők képesek lesznek a vállalkozási formákkal kapcsolatos ismeretek alkalmazására, eligazodni a piaci viszonyok, gazdasági jellemzők között, egy vállalkozás megtervezésére, a hozzá szükséges ismeretek felderítésére, lebonyolítani egy vállalkozás indításával kapcsolatos feladatokat.

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA

Olyan felnőttek, akik szeretnének vállalkozásokat indítani, vagy már meglévő vállalkozások fejlesztésében közreműködni.

A PROGRAM ÓRASZÁMA:

20 óra

A PROGRAM FŐBB ELEMEI

  • Vállalkozási formák, lehetőségek (vállalkozások kialakulása, jogi keretek, szabályozás gazdasági társaságok).
  • Piaci magatartás (a piaci szereplők, a piac működése, a fogyasztói kereslet, a marketing).
  • Gazdasági környezet (a vállalkozások működési feltételeinek szabályozása, a vállalkozások adózása, a vállalkozás finanszírozása).
  • Vállalkozások tervezése (stratégiai tervezés, az üzleti terv elkészítése).
  • Vállalkozások alapítása (a vállalkozások alapítása, gazdasági társaság alapítása, a cégbejegyzés, cégbíróság, a társasági szerződés, egyéni vállalkozás alapítása).