Kompetenciafejlesztő képzések

A szakmát vagy végzettséget adó képzéseken túl az egyéni és a csoportos kompetenciák fejlesztésére is kellő hangsúlyt kívánunk fektetni.

A munkavégzés során sok olyan cselekvést kell magas szinten végezni, amelyek kompetencia tartalma folyamatosan változik, megújul.

Gondoljunk csak a kommunikáció vagy a vállalati folyamatok szervezésének területére, ahol az elmúlt évtizedek alatt a technikai fejlődés jellemzően új
megoldásokat és egyben változásokat is hozott.

Az emberekkel történő bármilyen együttműködésben, cselekvésbe elengedhetetlen a folyamatos kompetencia megújítás, az új fogások, gyakorlatok, cselekvési sémák elsajátítása.

Talán ebben a körben az egyik legfontosabb a változás képességének és az egyes cselekésekhez kapcsolódó eszközöknek a megismerése, elsajátítása. Ehhez kívánunk tréningeken, fejlesztő folyamatokon keresztül segítséget, megoldást biztosítani. A kompetenciafejlesztő folyamatinakat az egyén, a
szervezet igényeinek és adottságainak megfelelően igyekszünk kialakítani, fejleszteni, amelyet előkészítő felmérésekkel, és folyamatos együttműködéssel tudunk testre szabottá tenni.