Oldal kiválasztása

Vezetői kompetenciák fejlesztése

E-00725/2014/D005

A PROGRAM CÉLJA

Különböző vezetői beosztásban dolgozó jelenlegi és leendő repülőtéri, vállalati alkalmazottak, vezetői kompetenciáinak, vezetési szemléletének fejlesztése az átalakító, támogató vezetés, a kapcsolat – feladat – változás és az együttműködést erősítő vállalatvezetési munkavégzés szempontjából. A képzés eredményeképpen a vezetők képesek leszek aktívan és hatékonyan irányítani a rájuk bízott alkalmazottak munkáját.

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA

A különböző vezetői pozíciókban dolgozó jelenlegi és leendő repülőtéri, vállalati vezetők.

A PROGRAM ÓRASZÁMA:

20 óra

A PROGRAM FŐBB ELEMEI

  • Feladatok hatékony tervezése, meghatározása és szervezése, a megvalósítást segítő tevékenységek.
  • A hatékony – az alkalmazott által eredményesen végrehajtható – döntési tevékenységek kritériumait.
  • A beosztott dolgozók egyéni motivációjának fejlesztése feladatok, kapcsolat, változás, visszajelzés alkalmazható módszerek, lehetőségek.
  • Team-munkát irányító tevékenység fejlesztése, feladatok megosztása (delegálása), generációs különbségek, új belépők beilleszkedésének kezelése az önálló és felelős munkafeladatok vállalásának ösztönzése.
  • Ellenőrző-értékelő tevékenységének fejlesztése, az ezzel kapcsolatos eszköztár megismerése és gyakorlása.
  • Alkalmazottakkal folytatott munkakapcsolat, bánásmód, együttműködés fejlesztése, elméleti (pszichológiai, andragógiai) és gyakorlati (módszerbeli) lehetőségei.