Oldal kiválasztása

A „Blokklánc-technológia alkalmazási lehetőségei és jövőbeli kihívásai” című konferenciát a Multiversx és a Milton Friedman Egyetem közösen szervezte meg. Az eseményt Dr. Schottner Krisztina a Milton Friedman Egyetem rektora nyitotta meg, aki nagy örömét fejezte ki amiatt, hogy a MultiversX-szel közösen jött létre ez a kétnapos rendezvény. Hozzáfűzte, hogy a téma aktualitása és a konferencia sikere előrevetíti, hogy a jövőben is folytatni kell ezt a kuriózumnak számító, de sokakat érdeklő témát.

A következő köszöntő beszédet Robert Sasu, a MultiversX fejlesztési igazgatója mondta. Köszönetet mondott a hackathon verseny csapatainak a részvételért és a MiltonFriedman Egyetemnek a közös együttműködésért. Sasu ezt követően az internet fejlődésének történetéről beszélt, bemutatva, hogy a digitális világ hogyan alakult ki, és hogy a blokklánc milyen jelentős és biztonságos szerepet tölt be ebben. Külön kiemelte, hogy a technológia már 40 éve ismert, de csak napjainkban vált igazán stabil és biztonságossá. Megemlítette, hogy a 90-es években, amikor a bitcoin megjelent, azt még csak pénzküldésre használták, üzenetküldési funkció nélkül. A blokklánc fejlődése lehetővé tette, hogy a technológia globálisan több értéket adjon hozzá. Hangsúlyozta, hogy napjainkban a blokkláncot nem lehet cenzúrázni, bárki és bármikor hozzáférhet hozzá, és nincsenek globális határok. A nyílt forráskód egy valódi innováció, amely egyben egy biztonságos adatvédelmi platformot is nyújt.

A plenáris ülés második előadója Szathmári Gergő, az OTP Innovációs Menedzsment Kompetenciaközpontjának vezetője volt, aki a „Blockchain: hol tart a hype görbén?” című előadással készült. Prezentációjában kitért a blokklánc technológia fejlődésére és annak vitathatatlan előnyeire. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a banki szektor jelenleg még keresi a technológia helyét és a befektetések megtérülését. Egyetértett azzal a nézettel, hogy a jövő egy digitális jegybank felé mozdul el, de hangsúlyozta, hogy a bankszektor még dolgozik azon, hogy a blokklánc alkalmazását mely területeken és hogyan integrálhatná a pénzügyi világba.

A harmadik előadót, Czeglédi Gergőt, a Blockchaineum alapítóját és elnökét, valamint a Blockchain Koalíció tagját hallgathattuk meg, aki a „Blockchain 2024: a technológiai helyzet, lehetőségek és kihívások” címmel adott elő. Czeglédi egyetértett a blokklánc technológiai innovációjának jelentőségével, de hozzátette, hogy a jelenlegi környezet rendkívül turbulens. Megjegyezte, hogy a hype görbén jelenleg a mesterséges intelligencia veszi át a fókuszt. Kiemelte, hogy a technológia továbbra is megbízható és a földrajzi elhelyezkedésből adódóan különböző megközelítéseket és válaszokat kínál az alkalmazás lehetőségeire. Hangsúlyozta, hogy Magyarország szempontjából különösen fontos szerepet tölt be a blokklánc, különös tekintettel a digitális állampolgári adatok felhasználására.

A következő előadót, Balogh Pétert, a Védelmi Innovációs és Kutatási Intézet (VIKI) reziliencia központjának vezetőjét hallgathattuk meg, aki a „Modernizáció és innováció a haderőreform szolgálatában” címmel adott elő. Balogh Péter prezentációját a jelenlegi haderőre jellemző kihívások ismertetésével kezdte, kiemelve, hogy Magyarország fokozott figyelmet fordít a biztonsági kérdésekre. Különös hangsúlyt helyezett a mesterséges intelligencia, az adatvédelem és a digitalizáció szerepére, amelyek stratégiai fontosságúak a modern hadviselésben és a haderőreformban. Kitért arra is, hogy ezek a technológiák hogyan járulnak hozzá a hadászati feladatok hatékonyabb megoldásához. Kiemelte az olyan innovatív laboratóriumok működését, mint például a SAAB és a NATO tesztközpontok, ahol a globális együttműködés és fejlesztés áll a középpontban. Ezek a laboratóriumok különböző területeken dolgoznak ki innovatív megoldásokat és megközelítéseket, melyek napjainkban kiemelt fontosságúak a védelmi ipar számára.

A következő előadónk Dr. Bárkányi Pál, főiskolai docens volt a Milton Friedman Egyetemről. Az előadás témája a „Blokklánc technológia és a NATO Tesztközpont: alkalmazott kibervédelmi központ a Milton Friedman Egyetemen” volt. Dr. Bárkányi bemutatta, hogy a kiépült NATO tesztközpont egyedülálló Magyarországon, amelynek öt pillére van, és az egyik kiemelt szereplője az akadémiai környezet, mint edukációs felület, amely elősegíti az innováció fejlődését. Kiemelte a kettős felhasználású eszközök innovatív alkalmazási lehetőségeit, amelyek jelentőséget kapnak a védelemben. A részt vevő cégek, mind a civil, mind a hadiipari szemléletet képviselik technológiai innovációik során, így ötvözve a két terület előnyeit.

Terjék Mihály, a HPC Kompetencia Központ vezetője (KIFÜ), tartotta meg előadását „Magyarország szuperszámítógépe: a Komondor” címmel. Előadásában kihangsúlyozta, hogy a KIFÜ fontos szerepet játszik a szuperszámítógép-alapú adatkezelésben. Kiemelte az adatárolás, -mérés és -biztonság hadászati jelentőségét, amely a kibervédelmi stratégiák alapkövét képezi. Az adatvédelmi intézkedések és a sérülékenység analízise kulcsfontosságú a biztonsági protokollok megerősítésében. Az előadás során Terjék Mihály rávilágított arra, hogy a mesterséges intelligencia létfontosságú a védelmi mechanizmusokban, azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy a technológia nem mindig biztosít pontos adatokat. Ezért van szükség olyan szuperszámítógépek fejlesztésére, amelyek képesek nagy mennyiségű adat gyors és hatékony feldolgozására, ezzel csökkentve a kibervédelmi kockázatokat. Ezenfelül szorgalmazta a malware elleni védelmi rendszerek fejlesztését, amelyek elengedhetetlenek a kiberfenyegetések elleni hatékony védekezésben. Az előadásban Terjék Mihály a Milton Egyetem NATO tesztközpontjának fontosságát is megemlítette, amely ideális platformot biztosít a szuperszámítógépek és kiberbiztonsági technológiák fejlesztésének és tesztelésének. Ez a központ lehetővé teszi, hogy a kutatók és fejlesztők magas szintű kibervédelmi megoldásokat dolgozhassanak ki, amelyek megfelelnek a modern kiberfenyegetések elleni védelem követelményeinek.

A plenáris ülés után szekcióbeszélgetésekre került sor. Az első szekció témája a kriptovaluta és a kriptoökoszisztéma volt, amely során számos szakértő osztotta meg gondolatait és tapasztalatait.

A moderátor, Dr. Szatmári Pétert, a Milton Friedman Egyetem rektorhelyettese volt. Sajtos Péter, főosztályvezető a Magyar Nemzeti Bank Digitalizációs Politika és Szabályozás Főosztályán, a blokklánc technológia lehetőségeit és előnyeit tárgyalta az MNB szempontjából, különös tekintettel a pénzügyi szektorra gyakorolt hatásaira. Vágvölgyi Attila, a Mosaic Chain vezető-fejlesztője, a blokklánc technológia társadalmi hatásait elemezte, különös figyelmet fordítva arra, hogyan formálja át ez a technológia a mindennapi életet. Dr. Gönczy László, egyetemi docens a Budapesti Műszaki Egyetemről, a technológia iparágakba való beszivárgását vizsgálta, bemutatva, hogy a blokklánc milyen új lehetőségeket nyit meg különböző szektorokban. Vidákovics Attila, a Mosaic Alpha társalapítója, a bizalom újraértelmezését vitatta meg a blokklánc korában, kihangsúlyozva, hogy ez a technológia hogyan képes átformálni a bizalmi kapcsolatokat és megerősíteni a felhasználók közötti interakciókat.

A II. szekcióban a „Mesterséges intelligencia és a blokklánc biztonságának kérdései” témakört járták körül a résztvevők egy kerekasztal-beszélgetés keretében. A moderátori feladatokat Dr. Honfi Vid, a Milton Friedman Egyetem tanszékvezetője látta el. A beszélgetés résztvevői között szerepelt Balogh Péter, a Védelmi Innovációs és Kutatási Intézet (VIKI) reziliencia központjának vezetője, Hartmann Áron, az MVM IT biztonsági osztályvezetője, Dr. Bárkányi Pál, a Milton Friedman Egyetem főiskolai docense, valamint Szalai Patrik, a Balasys mesterséges intelligencia szakértője. A panel során a szakértők elemezték a mesterséges intelligencia és a blokklánc technológiák együttműködésének lehetőségeit, különös tekintettel a biztonsági kihívásokra és az adatvédelmi normákra.

A konferencia harmadik szekciója a Hackathon projektek bemutatójának adott teret. Ebben a részben a Hackathon versenyen részt vevő csapatok angol nyelvű prezentációk keretében mutatták be technológiai újításaikat. Ezeket az előadásokat a MultiversX és a Milton Friedman Egyetem által delegált közös zsűri figyelte és értékelte. Ez a szekció lehetőséget biztosított a résztvevőknek, hogy bemutassák innovációs képességeiket és megoldásaikat, amelyeket a verseny során fejlesztettek ki, miközben szakértői visszajelzéseket kaptak munkájukra.