Oldal kiválasztása

Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek biztosítása, akik a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység ismeretének birtokában képesek az állami és magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó, a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység központi elemét képező információ elemző-értékelő munkára.

Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés

Szakképzettség neve

Biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző

Végzettség szintje

A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.

Képzési idő

3 félév

A képzés önköltsége

250 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzésről?

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek biztosítása, akik a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység ismeretének birtokában képesek az állami és magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó, a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység központi elemét képező információ elemző-értékelő munkára.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a biztonságpolitika, ezen belül a nemzetbiztonság kérdései a társadalom életének valamennyi területén. A biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági összefüggések jobb megértéséhez az események helyes elemzését, értékelését célozza a biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági elemzés szakirányú továbbképzés.

Tekintettel korunk nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai kihívásaira és azok körének szélesedésére, egyre nagyobb igény jelentkezik mind a közigazgatásban, mind a politikai, gazdasági, társadalmi döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél, illetve a vállalatoknál a nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai információkat szakszerűen értelmezni, elemezni és értékelni képes munkavállalók iránt.

A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális – hazai és nemzetközi – társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamatok nemzetbiztonságot érintő összefüggéseinek, hatásainak értékelésére, azok kifejtésére, megjelenítésére.

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, illetve társadalomtudomány képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel rendelkezik.

Jelentkezési határidő: szeptember 17!

Jelentkezéshez a kattintson a jelentkezem gombra, és küldje a kitöltött űrlapot a felveteli@uni-milton.hu címre!

Szakképzettség neve

Biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző

Végzettség szintje

A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.

Képzési idő

3 félév

A képzés önköltsége

250 000 Ft / félév

Képzés részletei

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SORÁN ÉRINTETT FŐBB TÉMAKÖRÖK

 • Alapvető nemzeti és nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek;
 • A nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulása;
 • A nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezése;
 • A nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazási készsége;
 • A nemzeti stratégiák, értékek, érdekek és célok;
 • A társadalom és az állam döntéshozatali rendszere;
 • Az információ döntéshozatali rendszerben betöltött jelentősége;
 • Az információ elemzés-értékelés, tájékoztatás rendszere;
 • A nemzetbiztonsági tevékenység specialitásai.

 

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN VÉGZETTEK ALKALMASAK LESZNEK

 • a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokában a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet értékelésére;
 • a nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezésére és képviseletére;
 • nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazására, az adott munkaterületre vonatkozóan azok adaptálására;
 • a polgári közigazgatásban (minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, önkormányzatok) a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a törvényhozói szférában tanácsadói, szakértői feladatok ellátásra;
 • gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a külkapcsolatokat irányító intézményeknél, szakmai és tudományos területen elemző-értékelő munka végzésére;
 • nemzetközi szervezetekben képviseleti munka ellátására.

Felvételi információk 

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, illetve társadalomtudomány képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel rendelkezik.