Oldal kiválasztása

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

nappali és levelező tagozaton is elérhető gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak keretében a hallgatók elsajátíthatják a modern üzletvitelhez szükséges, korszerű közgazdaságtani elméleti, módszertani és menedzsment ismereteket és képességeket.

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Szakképzettség neve

Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 310 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Mit kell tudnod az gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak keretében a hallgatók elsajátíthatják a modern üzletvitelhez szükséges, korszerű közgazdaságtani elméleti, módszertani és menedzsment ismereteket és képességeket. A gazdálkodási és menedzsment szak a legnépszerűbb üzleti szakok egyike.

Általános, sokféle irányban felhasználható közgazdász oklevelet ad, amit Egyetemünkön erőteljesen gyakorlatias képzésben szerezhetnek meg a hallgatók. A végzés utáni elhelyezkedés meglehetősen gyors, és mind a nagyvállalati, mind a közép- és kisvállalati kör szívesen fogadja végzett hallgatóinkat.

Jó lehetőségeket, stabil elméleti és módszertani alapot kínál a szak a mester szakokon való továbbtanuláshoz is.

A képzés elvégzése után a fiatalok képessé válnak a hatékony munkavégzésre a szakképzettségüknek és saját kompetenciáiknak megfelelő munkakörökben, egyéni karrier és életpálya építésére.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 310 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott fontosabb témakörök:

 • mikroökonómia
 • makroökonómia és nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan és vállalati pénzügyek
 • vállalat-gazdaságtan
 • gazdasági jog
 • informatika
 • statisztika
 • számvitel
 • menedzsment
 • marketing
 • logisztika
 • az Európai Unió története és intézményrendszere
 • adózási ismeretek
 • fogyasztói magatartás és speciális marketing szakágak, illetve üzleti nyelvek

A SZAKON VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK

 • adózás
 • digitális üzleti stratégia
 • gazdaság és vállalkozásfejlesztés

Szakmai gyakorlati helyszínek:

Hazai és nemzetközi gazdálkodó szervezetek, cégek, minisztériumok, pénzintézetek, társadalmi szervezetek.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

Hazai és nemzetközi kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok különféle részlegei, társadalmi és üzleti szervezetek, vállalkozások alapítása és irányítása, kamarák és más érdekképviseleti szervek, nemzetközi szervezetek.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.