Oldal kiválasztása

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

A nappali és levelező tagozaton is elérhető kommunikáció és médiatudomány alapszak az egyik legnépszerűbb képzés, és emellett társadalomtudományi területen a legszélesebb körű és legváltozatosabb ismeretanyagot adja.

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

Szakképzettség neve

Kommunikátor

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudományok

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Legalább 80 óra

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 240 000 Ft / félév
Levelező: 220 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető kommunikáció és médiatudomány alapszak az egyik legnépszerűbb képzés, és emellett társadalomtudományi területen a legszélesebb körű és legváltozatosabb ismeretanyagot adja.

A Milton Friedman Egyetem a Kommunikáció és Művelődéstudományi Tanszék (KMT) karakterének megfelelően jelentős társadalmi alapozó ismereteket, eligazodást ad a kommunikáció szakos hallgatóknak; ezzel is elősegítve a magabiztos tudás birtoklását. Ennek része a szociálpszichológiai, a szociológiai, a kultúrtörténeti, a jogi és a nyelvészeti képzés, amelyet kiegészítünk kompetencia-tárgyakkal, pl. a prezentációval, amelyet nálunk tanítanak a legnagyobb hangsúllyal az egész országban. A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes.

A specializációink a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően olyan területekre koncentrálnak, amelyeken – gyakorlatilag azonnali – lehetőség van az elhelyezkedésre. Ezért minden évben az üzleti, a közösségi-új média és az elektronikus újságírás szakirányokat hirdetjük meg. Az elhelyezkedésben a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyagon túl hallgatóink segítségére vannak a karrierfejlesztő szolgáltatásaink illetve az oktatók egyéni kapcsolati tőkéjéből fakadó lehetőségek széles tárháza is.

Nagyon fontos, hogy mi nem médiasztárokat és nem bulvárújságírókat képezünk. A fő cél olyan kommunikációs szakemberek kinevelése, akik teljesen különböző területeken (a válságmenedzseléstől a rendezvényszervezésig, a CSR-tól a PR-ig, a televíziós szerkesztéstől a dokumentumfilm-készítésig) megállják a helyüket.

Természetesen azokra is gondolunk, akik a kommunikáció tudományát emelt szinten szeretnék tanulni – nekik biztosítjuk mesterképzésünket, amely mesterfokozatot ad.

Szakképzettség neve

Kommunikátor

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Társadalomtudományok

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

Legalább 80 óra

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Pótfelvételin csak önköltséges formában indul

A képzés önköltsége

Nappali: 240 000 Ft / félév
Levelező: 220 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon választható specializációk

Közösségi és új média

A specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék az állandó változásban lévő internet és általában az új média világát. Olyan témákat dolgoznak fel, mint az internet, a világháló és Web2, a vírus- és gerillamarketing, az online közösségek működése és lélektana, a közösségi média használta, a crowdsourcing és a sharing economy, illetve a márkaépítés és az én-marketing legújabb módszerei.

Vállalatoknak, társadalmi, kulturális és másféle szervezeteknek létfontosságú, hogy olyan szakemberek dolgozzanak nekik, akik eligazodnak az új médiatérben, és az adott szervezet-intézmény nyilvános megjelenését a legújabb technikákkal tudják támogatni. Másrészt a munkavállalónak is fontos, hogy olyan személyes márkát tudjon „kiépíteni”, amely önállóan is működőképes.

Üzleti kommunikáció

Ez a specializáció hangsúlyozottan nem közgazdasági, hanem kommunikációs jellegű, ami azt jelenti, hogy a hallgatók elsősorban a kommunikációs szakma üzleti aspektusait és elsődleges gazdasági környezetét ismerik meg, s nem tanulnak semmilyen elvont közgazdasági ismeretet. A specializáció elvégzésével viszont jobban megismerik a kommunikációs vállalkozások alapjait, a kulturális termékek értékesítési technikáit, a hazai és nemzetközi vállalati környezetet, a kommunikációs szakma önkormányzati és állami színtereit. Ezen kívül tanulnak üzleti tárgyalástechnikát, protokollt és etikettet.

Az itt szerzett kompetenciákkal mind hatékony kommunikációs magánvállalkozások indíthatók, mind lehetőség nyílik arra, hogy a versenyszféra szakmai vállalkozásaiban sikeresebben szerepeljenek a végzett hallgatók. Ezek mellett az állami-önkormányzati szféra kommunikációs egységeiben is hatékonyabban működhetnek, mivel gazdasági ismereteik szélesebb körűek az egyéb szakirányokon végzett hallgatókénál.

Elektronikus sajtó

A specializáció célja, hogy a hallgatók megismerjék az elektronikus média működését, és képesek legyenek riportot, és egyéb műsorokat készíteni. Hasonlóképpen, a specializációt elvégzők megismerkednek a vágás-editálás, dokumentumfilm készítés részleteivel is.

Az itt szerzett kompetenciákkal országos tévécsatornáknál helyezkedhetnek el, hiszen a mai médiakörnyezetben sokrétű ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség.

A szakon oktatott témakörök

 • pszichológia
 • szociológia
 • politológia
 • nyelvészet
 • jogi- és közgazdasági ismeretek
 • kommunikációkutatás
 • beszéd- és írásművelés
 • informatika
 • társadalmi kommunikáció
 • politikai és közéleti kommunikáció
 • családi kommunikáció
 • nemzetközi kommunikáció
 • vizuális kommunikáció
 • sajtó és média
 • film- és videokultúra
 • multimédia és hálózati kommunikáció
 • Web 2.0
 • közösségi média ismeretek
 • válságmenedzsment
 • Public Relations
 • CSR
 • üzleti tárgyalástechnika
 • információs társadalom
 • civilizációtörténet-geopolitika és prezentáció

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

A közművelődés és a kultúra területén, kormányzati és önkormányzati kommunikációban, civil szervezeteknél, sajtóban és médiában, lap- és könyvkiadóknál, a hírközlés, az on-line és mobil-kommunikáció területén, kutatóintézetekben, filmgyártó és filmforgalmazó cégeknél, pályázatíróként, sajtószóvivőként, a design, a marketing és a PR területén, egyéb kulturális, sport, szabadidős és szórakoztatási foglalkozásokat szervező cégeknél.

A szakmai gyakorlat helyszínei

Kulturális és művelődési intézmények, könyv- és lapkiadók, sajtó és média, kutatóintézetek, marketingcégek, mobil- és telekommunikáció, Internet és multimédia, (nemzetközi) civil szervezetek, önkormányzati hivatalok, nemzetközi közalapítványok.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Képzési és kimeneteli követelmények

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a  felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezik az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választania, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.