Oldal kiválasztása

Szabad bölcsészet alapképzési szak

A nappali és levelező tagozaton is elérhető szakon a hallgatók a bölcsészettudomány általános ismereteit sajátítják el, miközben egy-egy szakterületet speciálisan, szakirányként is megismerhetnek.

Szabad bölcsészet alapképzési szak

Szakképzettség neve

Alapszakos szabad bölcsész

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

80 plusz 160 óra belső és külső

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 280 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Szabad bölcsészet alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető szak célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére, elemzésére, akiknek művészeti érdeklődése kritikai érzékenységgel és gyakorlati tudással párosul, valamint kedvelik az intellektuális kihívásokat, ismerik a humántudományok világát.

Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására, a hatékony kommunikációra. Jártasak az érvelés mesterségében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási jelenségek elemző feldolgozásában. A szabad bölcsészet szak legfontosabb ismérve, hogy a hallgatók a bölcsészettudomány általános ismeretei mellett lehetőséget kapnak arra, hogy szellemi érdeklődésüket szabadon formálják és kövessék. A jelenkori világ és a kortárs kultúra kérdéseit nem csupán történeti alapon tárgyaljuk, hanem a gyakorlati ismeretek, intézmények felől is. A művészeti menedzsment ismereteket hangsúlyosan közvetítő szak két választható szakiránya a filmelmélet és filmtörténet, valamint a kommunikáció.     

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

 

Szakképzettség neve

Alapszakos szabad bölcsész

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

80 plusz 160 óra belső és külső

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 300 000 Ft / félév
Levelező: 280 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott témakörök

Filozófiatörténet és a filozófia diszciplínái, társadalmi kommunikáció, művészet- és tárgyi kultúratörténet, informatika és adatbázis-kezelés, pszichológia, humánetológia, kulturális antropológia, szociológia, történelem, vallástudomány, világvallások, vallási formák, egyháztörténet, latin, beszéd- és írásművelés, kommunikációkutatás, tömegmédia, sajtó és média, válságmenedzsment, EU-kommunikáció és pályázatírás.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

  • A kulturális és művészeti élet számos területe, intézményi kommunikáció, szakújságírás, műsorkészítés
  • könyv- és lapkiadás, hírközlés és mobilkommunikáció,
  • kutatóintézetek, igazgatás, oktatás, pályázatírás,
  • egyéb kulturális, sport-, szabadidős és szórakoztatási foglalkozások.

A szakmai gyakorlat helyszínei

kulturális és művelődési intézmények, könyv- és lapkiadók, sajtó és média, kutatóintézetek (nemzetközi) civil szervezetek, önkormányzati hivatalok, nemzetközi közalapítványok.

Specializációk

  • filmelmélet és filmtörténet
  • kommunikáció

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.