Oldal kiválasztása

Szabad bölcsészet alapképzési szak

A nappali és levelező tagozaton is elérhető szakon a hallgatók a bölcsészettudomány általános ismereteit sajátítják el, miközben egy-egy szakterületet speciálisan, szakirányként is megismerhetnek.

Szabad bölcsészet alapképzési szak

Szakképzettség neve

Alapszakos szabad bölcsész

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

80 plusz 160 óra belső és külső

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 280 000 Ft / félév
Levelező: 260 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a Szabad bölcsészet alapképzési szakról?

A nappali és levelező tagozaton is elérhető szak célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére, elemzésére, akiknek művészeti érdeklődése kritikai érzékenységgel és gyakorlati tudással párosul, valamint kedvelik az intellektuális kihívásokat, ismerik a humántudományok világát.

Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem elsősorban szöveges média elemzésére, a kultúrára gyakorolt hatásuk megfogalmazására, a hatékony kommunikációra. Jártasak az érvelés mesterségében, írott szövegek és képi információk értelmezésében, kulturális, közéleti, művészeti, vallási jelenségek elemző feldolgozásában. A szabad bölcsészet szak legfontosabb ismérve, hogy a hallgatók a bölcsészettudomány általános ismeretei mellett lehetőséget kapnak arra, hogy szellemi érdeklődésüket szabadon formálják és kövessék. A jelenkori világ és a kortárs kultúra kérdéseit nem csupán történeti alapon tárgyaljuk, hanem a gyakorlati ismeretek, intézmények felől is. A művészeti menedzsment ismereteket hangsúlyosan közvetítő szak két választható szakiránya a filmelmélet és filmtörténet, valamint a kommunikáció.     

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

 

Szakképzettség neve

Alapszakos szabad bölcsész

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Bölcsészettudomány

Képzési idő

6 félév

Szakmai gyakorlat ideje

80 plusz 160 óra belső és külső

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 280 000 Ft / félév
Levelező: 260 000 Ft / félév

Képzés részletei

A szakon oktatott témakörök

Filozófiatörténet és a filozófia diszciplínái, társadalmi kommunikáció, művészet- és tárgyi kultúratörténet, informatika és adatbázis-kezelés, pszichológia, humánetológia, kulturális antropológia, szociológia, történelem, vallástudomány, világvallások, vallási formák, egyháztörténet, latin, beszéd- és írásművelés, kommunikációkutatás, tömegmédia, sajtó és média, válságmenedzsment, EU-kommunikáció és pályázatírás.

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

  • A kulturális és művészeti élet számos területe, intézményi kommunikáció, szakújságírás, műsorkészítés
  • könyv- és lapkiadás, hírközlés és mobilkommunikáció,
  • kutatóintézetek, igazgatás, oktatás, pályázatírás,
  • egyéb kulturális, sport-, szabadidős és szórakoztatási foglalkozások.

A szakmai gyakorlat helyszínei

kulturális és művelődési intézmények, könyv- és lapkiadók, sajtó és média, kutatóintézetek (nemzetközi) civil szervezetek, önkormányzati hivatalok, nemzetközi közalapítványok.

Specializációk

  • filmelmélet és filmtörténet
  • kommunikáció

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2023-as felvételi eljárás

Az alábbiak közül kell választani: magyar nyelv és irodalom v. történelem és idegen nyelv (angol nyelv v. francia nyelv v. latin nyelv v. német nyelv v. olasz nyelv v. orosz nyelv v. spanyol nyelv).

 Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.