Oldal kiválasztása

Emberi erőforrások alapképzési szak

A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a humán erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a human erőforrás gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására.

Emberi erőforrások alapképzési szak

Ha mindig is érdekelt téged...

egy vállalkozás sikerének a kulcsa, a szervezet, és annak működése, ezen felül tudod, hogy a kitartó tanulás meghozza az eredményét.

Jelentkezz, és megtanítjuk ...

a módszertani és közgazdasági alapozás után a legmodernebb menedzsment-technikákat, munkaerő piaci ismereteket.

Végezd el, és legyél Te a legjobb ...

 • HR stratéga vagy tanácsadó
 • Toborzó, kiválasztó vagy fejvadász
 • Szervezetfejlesztő

Szakképzettség neve

Közgazdász emberi erőforrások alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 310 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Mit kell tudnod az emberi erőforrások alapképzési szakról?

A Milton Friedman Egyetemen nappali és levelező tagozaton is elérhető emberi erőforrások alapképzési szak egyetemünk egyik legnépszerűbb, és egyúttal leghosszabb oktatási múltra visszatekintő programja.

A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a human erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a human erőforrás gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására.

A modern tantárgystruktúra mellett az oktatók elismert elméleti és gyakorlati referenciákkal rendelkeznek, így biztosítjuk hallgatóink számára a legfrissebb elméleti tudás megszerzése mellett az elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatok megismertetését is.

A szakmai gyakorlatra meghatározó, a HR munkában komoly tapasztalattal rendelkező vállalatoknál kerül sor, így hallgatóink közvetlen betekintést és gyakorlati ismereteket szerezhetnek az emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiai és operatív feladatok területein.

A Milton Friedman Egyetem büszke arra, hogy hallgatóink keresettek a munkaerő-piacon és a visszajelzések alapján alkalmasak és képesek is a humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok magas színvonalú biztosítására, melyhez a képzés során nyújtott széleskörű kompetenciafejlesztő tréningek is hozzájárulnak.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgatók az egyetemi oktatásban folyó, képzés mellett szerződött partnereinknél dolgoznak is.

A közelmúltban érettségizetteknek alapvetően a nappali, míg a munka / család mellett tanulóknak a levelező tagozatot ajánljuk.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

 

Szakképzettség neve

Közgazdász emberi erőforrások alapszakon

Végzettség szintje

Alapfokozat

Képzési terület

Gazdaságtudományok

Képzési idő

7 félév

Szakmai gyakorlat ideje

1 félév

Elérhető tagozatok

Nappali / Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Nappali: 310 000 Ft / félév
Levelező: 270 000 Ft / félév

Képzés részletei

Szakmai és társadalomtudományi ismeretek:

 • humán erőforrás-gazdálkodás alapismeretek
 • munkaerő-piaci ismeretek
 • szervezet- és munkaszociológia
 • munkahelyi és munkaerő-piaci képzés
 • munkaügyi kapcsolatok rendszere
 • munkajog
 • kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
 • üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
 • személyügyi kontrolling
 • személyügyi informatika
 • társadalombiztosítási ismeretek
 • szervezeti magatartás
 • szociálpszichológia
 • munkavédelem és ergonómia
 • regionális munkaerő-gazdálkodás
 • projektmenedzsment
 • HR a 21. században és
 • egyéb választható specializációk

Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek:

 • matematika
 • statisztika
 • informatika
 • mikro- és makroökonómia
 • vállalati gazdaságtan
 • nemzetközi gazdaságtan
 • pénzügytan
 • vezetés-szervezés
 • gazdasági jog
 • marketing
 • számvitel
 • üzleti kommunikáció
 • szaknyelv
 • egyéb alapozó üzleti ismeretek

A SZAKON VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK

 • HR-szakértő

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEk

HR tanácsadó toborzás, kiválasztás, ösztönzés és kompenzáció, teljesítmény-értékelés, kontrolling, bér, társadalombiztositás és munkaügyi területeken, HR üzleti partner, vagy HR generalista illetve specialista, a későbbiekben pedig HR vezető gazdálkodási, és társadalmi szervezeteknél, multinacionális vállalatoknál, nemzetközi szervezeteknél, start up vállalkozásoknál , de akár saját vállalkozás keretében is.

Nappali mintatanterv

letöltése

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

2024-es felvételi eljárás

Pontszámítási tájékoztató a 2024-es általános felvételi eljárásban

Intézményi pontok a 2024-es általános felvételi eljárásban

Emelt szintű érettségire nincs szükség a felvételihez!

Amennyiben 2005 előtti, ún. “hagyományos” érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is.