Oldal kiválasztása

Könyvtár

Non scholae, sed vitae discimus!

Könyvtár

Könyvtár és olvasóterem elérhetőségei:

“B” épület, földszint, 8-as szoba

Telefon: +36 1 454-7625

Könyvtár Nyitvatartás

Hétfő ZÁRVA
Kedd 09:00 – 16:00
Szerda 09:00 – 16:00
Csütörtök 09:00 – 16:00
Péntek 09:00 – 17:00
Szombat 08:00 – 12:00
Vasárnap ZÁRVA
Látogasson el személyesen vagy online a nyomtatott és digitális dokumentum-állománnyal rendelkező Könyvtárba, hiszen egy jó házi dolgozat, kutatási anyag összeállításához szinte minden forrást megtalálhat nálunk.

A Könyvtár nyilvános szakkönyvtár (a továbbiakban könyvtár), alapszolgáltatásait díjtalanul igénybe vehetik az Egyetem oktatói, dolgozói, beiratkozott hallgatói. Mások részére a használati díjakat a díjtáblázat tartalmazza.

A könyvtári szabályok megsértőitől a használati jog megvonható.

Alapszolgáltatásai:

  • könyvtárlátogatás
  • az állomány helyben használata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • tájékoztatás a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól

A nyitvatartás rendjéről a könyvtár tájékoztatja az olvasókat.

A könyvtár az ünnepnapokon zárva tart.

Tanév végétől az új tanév kezdetéig csökkentett nyitvatartással működik, illetve zárva tarthat. A könyvtár fenntartója egyéb okok miatt is elrendelhet zárva tartást.

A könyvtár területére be- ill. kivitt saját dokumentumot a könyvtárosok ellenőrizhetik.

A könyvtár területén az ital-, alkohol-, drogfogyasztás, a dohányzás, az étkezés és a mobil telefon használata tilos.

Észrevételekkel, panaszokkal, a használati szabályzatot módosító javaslatokkal közvetlenül a Könyvtár munkatársaihoz lehet fordulni.

A nyitvatartási időt, a szolgáltatási- és késedelmi díjakat évente határozzuk meg.

Beiratkozás, regisztráció

A kölcsönzéshez belépési nyilatkozat kitöltése szükséges. A könyvtárba beiratkozhat minden jogilag cselekvőképes magyar állampolgár személyi igazolványával, a tartózkodási- vagy bevándorlási engedéllyel vagy magyar igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár, amennyiben az engedély a kölcsönzés napjától számított legalább kilencven napig érvényes (útlevél vagy igazolvány bemutatása és tartózkodási hely igazolása kötelező). A beiratkozott olvasó nyilatkozat aláírásával a használati szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Olvasójegyet kap, amely jogosítja a könyvtár használatára. A könyvtár visszaélés esetén a következményekért felelősséget nem vállal. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja. Az olvasónak regisztráltatnia kell magát akkor is, ha az állományt csak helyben kívánja használni. A regisztráláskor, a beiratkozáskor, a tagság meghosszabbításakor és az adatok megváltozásakor a személyi adatokat hitelt érdemlően igazolni kell. Az olvasó betekinthet a kölcsönzési nyilvántartásban szereplő adataiba. A könyvtár az olvasók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

A Könyvtár használata minden hallgatónk számára díjtalan.

Internet használat

A Milton Friedman Egyetem Könyvtára minden beiratkozott felhasználójának biztosít internet használatot a könyvtár kölcsönzési idejében – mind a könyvtár asztali számítógépein, mind wifi-szolgáltatással. A könyvtár számítógépeit tilos törvénybe ütköző cselekmények elkövetésére és mások zaklatására használni.

Helyben használható

A csak helyben használható dokumentumok körét a könyvtár határozza meg. A jelenlegi szabályzat szerint ide tartoznak: a folyóiratok, a tankönyvek, kézikönyvek, szótárak és digitális anyagok egy része.

Kölcsönözhető

Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott, másra át nem ruházható olvasójeggyel lehet. A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, melyeket a könyvtár erre a célra kijelölt. A kölcsönzést az olvasó a számítógép által kinyomtatott bizonylat aláírásával ismeri el. Egy olvasónál egyszerre összesen legfeljebb 6 db könyvtári egység lehet; a kettő és több kötetes művek kettő illetve több könyvtári egységnek számítanak. A kölcsönzés határideje három hét. Ha a dokumentumra nincs előjegyzés – és nem kölcsönözhető tankönyv kategóriájú dokumentumról van szó -, ez az időtartam két alkalommal meghosszabbítható. A hosszabbítási kérelmet személyesen vagy e-mail-ben fogadunk el, indokolt esetben a könyvtár egyedi határidőt is megállapíthat. A más által kikölcsönzött dokumentumra a könyvtár kérésre előjegyzést vesz fel, a dokumentum visszaérkezésekor az előjegyzőt e-mailben értesíti. Az előjegyző részére a dokumentumot 1 hétig fenntartja, az igényeket az előjegyzések időrendjében elégíti ki. A kölcsönzési határidő lejárta után visszaadott könyvért a könyvtár késedelmi díjat kér. Ennek mértékét az SZMSZ és a díjtáblázat tartalmazza. A késedelmes olvasókat a könyvtár e-mailben felszólítja tartozásuk rendezésére; amennyiben erre az olvasó nem reagál, abban az esetben a tanulmányi rendszerhez való hozzáférése ideiglenesen felfüggesztésre kerül. Amennyiben a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, kártérítéssel tartozik. Az a hallgató, akinek a szemeszter végén könyvtári tartozása van, nem kaphat bizonyítványt. A könyvtartozást a záróvizsga előtt rendezni kell!

Ha valami esetleg nem szerepelne állományunkban, azt igyekszünk megszerezni olvasóinknak. A könyvtári munka során olyan szolgáltatási színvonalat és szemléletet igyekszünk megvalósítani, amit mi is szívesen vennénk fordított szerepben.

Egyéb könyvtári szolgáltatások

Az általános – személyes, telefonos, online – tájékoztató (referens) szolgáltatáson túl a Könyvtár szombaton lehetőséget biztosít nyomtatásra – hétköznapokon az „A” épület Portájánál található nyomtató-terminálon történik a nyomtatás; a térítési díjat a díjtáblázat tartalmazza. Fénymásolásra az „A” épület Portájánál elhelyezett önkiszolgáló gép áll rendelkezésre; scannelésre szintén az „A” épület Portájánál van lehetőség.