Oldal kiválasztása

Gyakori kérdések

MILYEN HATÁRIDŐKRE KELL FIGYELNI?

Általános felvételi eljárás 02.15.

Pótfelvételi 08. 10.

Keresztféléves felvételi eljárás 11.15.

Az aktuális felvételi kampány összes határideje megtalálható ide kattintva.

MI A TEENDŐ, HA A JELENTKEZŐNEK (AZ ELŐÍRT FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK ELLENÉRE) NINCS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIJE?

Minden alapképzésre emelt szintű érettségi szükséges, legalább 40%-os eredménnyel, vagy

 • felsőoktatási felvételi szakmai vizsga – a 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezőknek új felvételi lehetőség
 •  pontszámítás diploma alapján – ha rendelkezik diplomával, kérjük azt töltse fel a pontszámításhoz
 • felsőoktatási szakképzés választása – nincs szükség emelt szintű érettségire

A minimum-ponthatár felsőoktatási szakképzésre legalább 240, alapszakra 280.

VAN FELVÉTELI LEHETŐSÉG AZOK SZÁMÁRA, AKIK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI HIÁNYÁBAN SZERETNÉNEK JELENTKEZNI OLYAN SZAKRA, AHOL ALAPVETŐ KÖVETELMÉNY AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI?

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát kell tenniük. Ez a lehetőség a 2005 előtti, hagyományos (H) érettségivel rendelkezők számára adott, az általános jelentkezési időszakban. A felvi.hu oldalon keresztül kell jelentkezniük.

A központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.
Amennyiben így kíván pontokat szerezni, kérjük az E-felvételi során jelezze a “Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga” pontban, ahol egy legördülő listában találhatja azon vizsgatárgyakat, amelyekből az aktuálisan megjelölt jelentkezési helyeket tekintve emelt szintű érettségi kötelezettség lehet (több választható tárgy esetében mindegyiket).

Abban az esetben kell és érdemes tehát ilyen vizsgára jelentkeznie, ha valamely képzésen az érettségi eredményei nem teljesítik az emelt szintű kötelezettséget adott tantárgyból vagy tantárgyakból, és felvételi összpontszámát nem a korábbi felsőfokú végzettsége alapján kívánja számíttatni.

Amennyiben a képzésen olyan tantárgyból van emelt szintű kötelezettség, amelyből nem rendelkezik érettségi bizonyítványában eredménnyel, akkor abból a tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tennie az október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban.
A Milton Friedman Egyetemre való jelentkezéskor ez alapvetően nem okozhat problémát, tekintettel arra, hogy hagyományos érettségi keretében történelem vagy idegen nyelvből szerzett érdemjeggyel kell rendelkezni.

Fontos megjegyzések a Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával kapcsolatban:

 • A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel és nem eredményez adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt, tehát ezen vizsgatípus csak a jelenlegi eljárásban érvényesthető.
 • Egy érettségi tárgyból letett felvételi szakmai vizsga valamennyi adott érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vételre kerül. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb jelzett felsőoktatási intézményben kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell fogadni, azaz jelen eljárásban egyszer kell ilyen vizsgát tennie.

A központi felvételi eljárásban a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból:

 • a) a kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • b) valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • c) nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • d) az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.
  (A tartalom forrása: felvi.hu)
MI AZ A DUÁLIS KÉPZÉS?

A duális oktatás rendje eltér a normál alapképzésekétől, hiszen a hallgató részben az iskolapadban tölti az idejét, részben az egyetem szerződött partnerénél, a munkáltatónál.
A tematika kialakításánál alapvető, hogy a gyakorlat az elméleti ismeretekre épüljön. E fúzió mindvégig biztosított, így egyetemi tanároktól és gyakorlati szakemberektől egyaránt tanul a hallgató.
Első perctől a szaknak, a majdani végzettségnek megfelelő gyakorlatot szerez a hallgató, amelynek eredményeképpen legyőzhető az álláshirdetésekben gyakran megjelenő „pályakezdő, de gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk” anomália. Ez pedig óriási dolog munkakereséskor!
Ez a képzés jóval összetettebb, több időt és energiát igényel, azonban a befektetés „kamatostul” megtérül:

 • munkaszerződés alapján pénzkereseti lehetőség már a kezdés pillanatában, ami fedezheti a tandíjadat, de akár félre is tehetsz belőle,
 • béren kívüli juttatásokat és szabadnapokat is kaphatsz a cégtől,
 • a végzéskor azonnali (folytatólagos) álláslehetőség,
  ha pedig úgy dönt, hogy máshol folytatod a munkát, akkor már nem csak „frissdiplomás” pozíciókra tud jelentkezni.

Belépési lehetőségek, sajátosságok:
A duális képzésbe kizárólag az adott felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni, későbbi belépésre nincs mód.

HOGYAN SEGÍTI AZ EGYETEM A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉT?

A köz- és versenyszféra szereplőivel együttműködésben az Egyetem képzési kínálata a jelenlegi és a jövőbeni munkaerő-piaci igényeknek megfelelően folyamatosan bővül, amelyekről az Egyetem weboldalán, a Milton nevű applikációján,hivatalos facebook oldalán, és személyesen a Hallgatói Információs Központban lehetséges.

Az azonnali gyakorlati tudást átadó stúdiumok, a nyelvoktatás, a kompetenciafejlesztő tréningek, a karrier workshopok, a mentorálás és az akár külföldi ösztöndíj- és pályázati kiírások együttesen szavatolják azt, hogy hallgatóink hazai vagy multinacionális vállalatoknál dolgozhassanak, akár már a tanulmányiak során. A nyitott pozíciókról folyamatosan tájékoztatjuk diákjainkat.
Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá duális képzéseinkre. Szerződött vállalati partnereinknél felvételi elbeszélgetésen vesznek részt hallgatóink, a cég dönt arról, hogy kit vesz fel a program keretében. A hallgató a végső döntést a beiratkozással egyidejűleg hozza meg: akkor lép be a duális képzésbe, ha aláírja a vállalati partnerrel a munkaszerződését.
Ahhoz, hogy valaki ezt a képzési formát válassza, arra van szükség, hogy a központi felvételi eljáráson kívül a felsőoktatási intézmény felé is jelezze, hogy szeretné a duális képzés keretein belül folytatni tanulmányait, és részt vegyen az Egyetem duális partnercégei által szervezett felvételi vizsgán.

MIT JELENT AZ ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETEME MINŐSÍTÉS?

Ezek az intézmények, mint a Milton Friedman Egyetem, szoros kapcsolatot tartanak az ipar és a gazdaság szereplőivel, egyfajta hidat képeznek a tanulmányok és a munkaerőpiac világa között. Hallgatóink már tanulmányi idejük alatt a duális képzésnek megfelelően tényleges gyakorlati időt tölthetnek el akár már azon a munkahelyen, ahol később főállásban is dolgozni fognak. Itt jegyezzük meg, hogy oktatóink egy része a versenyszférából érkezik, és diákjaink szavai szerint nem könyvízű tudást adnak át, hanem a tudományos ismereteiket saját szakmai tapasztalataikkal támasztják alá, hiteles képet adva egy-egy tudományterületről, szakmáról, hivatásról.

MILYEN NYELVI KÉPZÉSEK VANNAK?

Általános nyelvi ismeret – hogy a nagyvilágban eligazodjon.
Állásinterjúhoz szükséges tudásbázis – hogy írásban és szóban is meggyőző legyen.
Szakhoz kapcsolódó szakmai szókincs – hogy mindenhol tudása legjavát adhassa.
A kurzusokról: Az ingyenes nyelvi képzésben – melynek során hetente négy órát tartunk – minden nappal tagozatos hallgatónak négy féléven keresztül kötelező részt vennie. A nyelvi képzés 7 általános (kezdőtől a középfokú nyelvvizsgán át a felsőfokú nyelvvizsgáig) és 2 szakmai (üzleti, gazdasági) szinten folyik, így minden hallgató megtalálja a tudásához, szakjához leginkább megfelelő képzési formát.

MIT JELENT, MENNYIBEN KÜLÖNBÖZIK AZ ORIENTÁCIÓS BESZÉLGETÉS EGY SZÓBELI FELVÉTELITŐL?

Az orientációs beszélgetésben a jelentkező tájékozottságát, kompetenciáit, esetleg elkötelezettségét mérjük fel. Nem tárgyi tudásra kérdezünk rá, nincs tételhúzás. A beszélgetésekből kiderül a fiatalok felkészültsége, mennyire célirányos volt a döntés egy-egy szak megjelölésekor, tisztában vannak- e a bennünket körülvevő gazdasági, politikai, kulturális dimenziók aktualitásaival. (Szakiránytól függően.)

MILYEN SZAKRÓL JELENTKEZHETEK ÁT, ÉS MI A TEENDŐM ÁTJELENTKEZÉSKOR?

Az átvételt csak hallgatói jogviszony birtokában és igazolásával lehet kérni. További feltétel, hogy csak ugyanazon képzési területen és nem magasabb képzési szintre lehet átvenni a hallgatót.