Oldal kiválasztása

Történetünk

Megalapult a Zsigmond Király Főiskola2000 október – a Zsigmond Király Főiskola megalapítása. Az induló szakokon (Nemzetközi kapcsolatok, Humán erőforrás menedzser, Művelődésszervező szakos kommunikáció) nagy hangsúly az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatásán. Több szintű képzés bevezetése, a specialitása nemzetközi tanulmányok szak oktatása

2016 augusztus – az intézmény alkalmazott tudományok egyeteme státuszban Zsigmond Király Egyetem néven működik tovább

2016 szeptemberétől az országban elsők között indulnak a ZSKE-n az üzleti-közgazdász duális képzések

2017 október – Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába kerül a Zsigmond Király Egyetem

2018 augusztus– az intézmény Milton Friedman Egyetemként működik tovább.

AZ ELSŐ NÉVADÓ

Luxemburgi Zsigmond király (1386-1437) 1395. október 5-én hozta létre Óbudán a második magyarországi egyetemet, amely mintegy 8 éven át működött, majd átmeneti szünet után 1410. augusztus 1-jén új pápai alapítólevéllel indították újra, ma Óbudai Egyetem néven működik.

Intézményünk névadója politikai és kulturális tevékenysége ösztönözte az oktatási hely működését: a középkori magyar királyság Luxemburgi Zsigmond alatt vált európai hatalmi tényezővé: politikai orientációja és származása a korabeli nyugat- és kelet-európai „integrációban” öltött testet, német-római császárrá és cseh királlyá is koronázták.

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. október 17-én hozott határozatával iktatta törvénybe a Zsigmond Király Főiskolát, megadva ezzel az állami elismerést. A kormány-előterjesztés a munkaerő-piaci felmérések alapján mutatkozó jelentős kereslet kielégítésének szükségességével indokolta a kizárólag magyar magántőkével létrehozott európai integrációs és nemzeti modernizációs profilú intézmény alapításának indokoltságát, az akkreditált szakok indítását.

A Zsigmond mindhárom induló szakán (Nemzetközi kapcsolatok, Humán erőforrás menedzser, Művelődésszervező szakos kommunikáció) nagy hangsúlyt helyezett az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatására.

A többszintű képzési rendszer bevezetésével a szakkínálat megnégyszereződött, közgazdasági képzésben négy BA és egy MA, társadalomtudományi területen négy BA és két MA, bölcsésztudományon két BA és egy MA, illetve megjelent a komplex képzést biztosító gazdaságinformatika alapszak. Ezzel párhuzamosan vezettük be az úgynevezett felsőfokú szakképzéseket is.

A Zsigmond specialitása továbbra is a nemzetközi ismeretek oktatása maradt. A képzések gyakorlatorientáltak, a felsőbb évfolyamokon a hallgatókat a versenyszféra és a közigazgatás képviselői tanítják a speciális tudást nyújtó ismeretekre.

Bayer József akadémikus, egyetemi tanár 2016. március 1-jén töltötte be 70. életévét, amely időpont a törvényi szabályozás értelmében rektori pályafutásának hivatalos végét is jelenti. A továbbiakban Dr. Szatmári Péter látja el a rektori teendőket. Munkáját segíti dr. Schottner Krisztina rektorhelyettes valamint Dr. habil. Szűts Zoltán tudományos ügyekért felelős rektori megbízott, valamint az akadémiai állomány.

ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM

Az alapítói és tulajdonosi szándéknak megfelelően, és a stratégiai célokban megfogalmazottak szerint a képzőhely bő 16 éves fennállását követően 2016. augusztus 1-től – szintet lépve az alkalmazott tudományok egyeteme státuszban Zsigmond Király Egyetem néven működik tovább.

2016 szeptemberétől a hatékonyabb oktatásfejlesztés és szervezés érdekében a korábbi intézeti struktúrát felváltja a tanszéki rendszer, amely hivatott a munkaerő-piaci kihívásokra való felkészítés és a tudományos munka koordinálására.

2016 szeptemberétől az országban elsők között indítottuk el az üzleti-közgazdász duális képzéseinket, hidat építve a munkaerőpiac szereplői és a hallgatók között.

TULAJDONOSVÁLTÁS

 október 11-én, egy 18 hónapos tárgyalási és tranzakciós folyamat eredményeként az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába került a Zsigmond Király Egyetem.

Az intézmény világi képzést nyújt; státusza egyházi fenntartású világi magánegyetem, amely piaci alapon működik, és alkalmazott tudományok egyetemeként biztosít oktatást.

NÉVVÁLTÁS

december 14-én Dr. Pártos Ferenc, az egyetem elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az intézmény nevet vált, és Milton Friedman Egyetem néven folytatja működését az új fenntartója, az EMIH stratégiai céljai alapján. Ebben a törekvésben, a néhai Milton Friedman, Nobel díjas, magyar- zsidó származású közgazdász családja és a szellemi örökségét gondozó alapítvány az egyetemet formálisan is támogatja.

AZ ÚJ NÉVADÓ

Milton Friedman (1912-2006) a XX. század egyik legbefolyásosabb közgazdásza volt. Magyar, zsidó szülőktől származott, New Yorkban született. 1976-ban kapott Nobel-díjat. Az egyik legismertebb közéleti szerepet játszó nagyhatású Nobel-díjas, bár nem szokták megemlíteni a közismert magyar Nobel-díjasok között. Ronald Reagan és Margaret Thatcher konzervatív-neoliberális gazdaságpolitikájának fő kidolgozója volt. Nézetei nagyban befolyásolták a különböző nemzetek kormányainak felfogását a gazdasági fejlődésről, a piacok és a monetáris politika szerepéről a gazdasági egyensúlyban, valamint a technológia és az innováció fontosságáról az összefonódott nemzetközi pénz és munkaerőpiacok teremtette versenyben. Nézetei nagy befolyással voltak több ország oktatáspolitikájára is.