Oldal kiválasztása

Történetünk

Megalapult a Zsigmond Király Főiskola

2000 október – a Zsigmond Király Főiskola megalapítása. Az induló szakokon (Nemzetközi kapcsolatok, Humán erőforrás menedzser, Művelődésszervező szakos kommunikáció) a hangsúly az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatásán. Elindul a több szintű képzés és a főiskola specialitása, a  nemzetközi tanulmányok szak oktatása is.

 

2016 augusztus – az intézmény „alkalmazott tudományok egyeteme” státuszban, Zsigmond Király Egyetem néven folytatja működését

2016 szeptember – az országban az elsők között indulnak a ZSKE-n az üzleti-közgazdász duális képzések

2017 október – az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába kerül a Zsigmond Király Egyetem

2018 augusztus– az intézmény Milton Friedman Egyetemként működik tovább.

AZ ELSŐ NÉVADÓ

Luxemburgi Zsigmond király (1386-1437) 1395. október 5-én hozta létre Óbudán a második magyarországi egyetemet, amely mintegy 8 éven át működött, majd átmeneti szünet után 1410. augusztus 1-jén új pápai alapítólevéllel indították újra. Az intézmény utódjának a mai Óbudai Egyetem tekinthető.

Zsigmond politikai és kulturális tevékenysége ösztönözte az oktatási hely működését: a középkori magyar királyság Luxemburgi Zsigmond alatt vált európai hatalmi tényezővé: politikai orientációja és származása a korabeli nyugat- és kelet-európai „integrációban” öltött testet, német-római császárrá és cseh királlyá is koronázták.

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. október 17-én hozott határozatával iktatta törvénybe a Zsigmond Király Főiskolát, megadva ezzel az állami elismerést. A kormány-előterjesztés a munkaerő-piaci felmérések alapján mutatkozó jelentős kereslet kielégítésének szükségességével indokolta a kizárólag magyar magántőkével létrehozott európai integrációs és nemzeti modernizációs profilú intézmény alapítását, az akkreditált szakok indítását.

Mindhárom induló szakon – Nemzetközi kapcsolatok, Humán erőforrás menedzser, Művelődésszervező szakos kommunikáció – nagy hangsúlyt kapott az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatása.

A többszintű képzési rendszer bevezetésével a szakkínálat megnégyszereződött, közgazdasági képzésben négy BA és egy MA, társadalomtudományi területen négy BA és két MA, bölcsésztudományon két BA és egy MA, illetve megjelent a komplex képzést biztosító gazdaságinformatika alapszak indult. Ezzel párhuzamosan az úgynevezett felsőfokú szakképzések is megkezdődtek.

A Zsigmond specialitása továbbra is a nemzetközi ismeretek oktatása maradt. A képzések gyakorlatorientáltak, a felsőbb évfolyamokon a hallgatók a versenyszféra és a közigazgatás elismert képviselőitől sajátítják el a speciális tudást nyújtó ismereteket.

Bayer József akadémikus, egyetemi tanár 2016. március 1-jén töltötte be 70. életévét, ezzel a törvényi szabályozás értelmében rektori pályafutása véget ért, a továbbiakban Dr. Szatmári Péter látja el a rektori teendőket. Munkáját segíti dr. Schottner Krisztina rektorhelyettes valamint Dr. habil. Szűts Zoltán tudományos ügyekért felelős rektori megbízott, valamint az akadémiai állomány.

ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM

Az alapítói és tulajdonosi szándéknak megfelelően, és a stratégiai célokban megfogalmazottak szerint a képzőhely bő 16 éves fennállását követően szintet lépve, 2016. augusztus 1-től az „alkalmazott tudományok egyeteme” státuszban Zsigmond Király Egyetem néven működik tovább.

2016 szeptemberétől a hatékonyabb oktatásfejlesztés és szervezés érdekében a korábbi intézeti struktúrát felváltja a tanszéki rendszer, amely a munkaerő-piaci kihívásokra való felkészítést és a tudományos munka koordinálását is eredményesebben szolgálja.

2016 szeptemberétől az országban elsők között indulnak el az üzleti-közgazdász duális képzések, hidat építve a munkaerőpiac szereplői és a hallgatók között.

 

TULAJDONOSVÁLTÁS

2018. október 11-én, másfél éves tárgyalási és tranzakciós folyamat eredményeként az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába került a Zsigmond Király Egyetem.

Az intézmény világi képzést nyújt; státusza „egyházi fenntartású világi magánegyetem”, amely piaci alapon működik, és az alkalmazott tudományok egyetemeként biztosít oktatást.

 

NÉVVÁLTÁS

2018. december 14-én Dr. Pártos Ferenc, az egyetem elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az intézmény nevet vált, és Milton Friedman Egyetem néven folytatja működését az új fenntartó, az EMIH stratégiai céljait követve. Ebben a törekvésben, a néhai Milton Friedman, Nobel díjas, magyar- zsidó származású közgazdász családja és a szellemi örökségét gondozó alapítvány az egyetemet formálisan is támogatja.

AZ ÚJ NÉVADÓ

Milton Friedman (1912-2006) a XX. század kiemelkedő, magyar származású közgazdásza 1976-ban kapott Nobel-díjat. Tudományos munkásságán túl közéleti szerepe is jelentős, Ronald Reagan és Margaret Thatcher konzervatív-neoliberális gazdaságpolitikájának fő kidolgozója volt. Nézetei  befolyásolták számos ország kormányának felfogását a gazdasági fejlődésről, a piacok és a monetáris politika szerepéről a gazdasági egyensúlyban, valamint a technológia és az innováció fontosságáról az összefonódott nemzetközi pénz- és munkaerőpiacok teremtette versenyben.

Hatása több ország oktatáspolitikájában is kimutatható.