Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

 

Várható időpontja a 2020. évi keresztféléves felvételi eljárásban 2020. január 7 – 8. 
 
Most is elérhető felvételi lehetőség azoknak, akik emelt szintű érettségi hiányában szeretnének jelentkezni olyan szakra, ahol alapvető követelmény az emelt szintű érettségi. Most ezt kiválthatják egy vizsgával.E lehetőség a 2005 előtti, hagyományos (H) érettségivel rendelkezők számára adott. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az a jelentkező tehet, aki olyan szakra jelentkezik, ahol előírás legalább egy emelt szintű érettségi vizsgatárgy megléte, és ebből az érettségi tárgyból rendelkezik  

 • a kétszintű érettségi vizsga bevezetése (2005) előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
 • nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
 • az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel.

MELY alapképzési szakokhoz szükséges az emelt szintű érettségi vizsga?

 • Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak
 • Közösségszervezés alapképzési szak
 • Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
 • Politikatudományok alapképzési szak 
 • Szociológia alapképzési szak

Fontos, hogy az üzleti-közgazdász alapképzésekre, továbbá a felsőoktatási szakképzésekre NEM kell emelt szintű érettségi.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2019. november 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén!

A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott érettségi vizsgatárgyakból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben.

A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség!

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 

2020. január 7 – 8-án kerül sor!

A vizsgabehívót az Egyetem küldi meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (melyeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező megkapja az 50 többletpontot.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI SZAKMAI VIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN:

 • Fontos tudnia, hogy a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel, és nem eredményez adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt, tehát ezen vizsgatípus csak a jelenlegi eljárásban érvényesíthető.
 • Egy érettségi tárgyból letett felvételi szakmai vizsga valamennyi adott érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vételre kerül. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb jelzett felsőoktatási intézményben kell letenni. Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell fogadni, azaz jelen eljárásban egyszer kell ilyen vizsgát tennie.
 • A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (oktatas.hu) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.

(A tartalom forrása: felvi.hu)

 
Írj nekünk üzenetet!