Oldal kiválasztása

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak olyan hallgatók képzését célozza, akik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia magasan kvalifikált szakemberei kívánnak lenni, akik jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és több nyelven tárgyalóképesek.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

Szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Magyarul: 320 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakról?

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak olyan hallgatók képzését célozza, akik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia magasan kvalifikált szakemberei kívánnak lenni, akik jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és több nyelven tárgyalóképesek.

Ennek érdekében a szakon biztosítjuk mindazokat a feltételeket, amelyek a nemzetközileg is elismert közgazdász diploma megszerzését lehetővé teszik.

A szak az Egyetem hagyományainak megfelelően a hallgatók számára az elméleti képzés és a gyakorlati ismeretek magas szintű oktatásának ötvözetén alapul. Az egyetem kiváló oktatói gárdája mellett a szak oktatásába gyakorlati szakembereket is igyekszünk bekapcsolni.

Az Európai Unió programjaihoz kapcsolódva lehetőség van arra is, hogy külföldi képzésekbe is bekapcsolódjanak. Hallgatóink tudományos fejlődését a TDK munka segítésén túl szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok készítésével is előmozdítjuk, biztosítva számukra az előadás, publikálás lehetőségét.

A MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI CÉLJA, AZ ELSAJÁTÍTANDÓ SZAKMAI KOMPETENCIÁK

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

Magyarul: 320 000 Ft / félév

Képzés részletei

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Multinacionális nagyvállalatoknál, nemzetközi üzleti hálózatoknál és a hozzájuk kapcsolódó cégeknél. Fejlesztéspolitikai és projekt-menedzsment munkakörökben különféle állami és magán szervezetek keretén belül, illetve érdekérvényesítőként, nemzetközi szakértőként, tanácsadóként, köztisztviselőként.

A MESTERKÉPZÉSI SZAKON SZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGI SZINT ÉS A SZAKKÉPZETTSÉG MEGJELÖLÉSE

  • Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
  • Szakképzettség: okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
  • Szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Economy and Business
  • Képzési terület: gazdaságtudományok

SPECIALIZÁCIÓK

nemzetközi üzleti menedzsment

IDEGENNYELV-ISMERET KÖVETELMÉNYEI

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.