Oldal kiválasztása

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak

A Milton Friedman Egyetem mesterképzése a kommunikáció és a média világának hagyományos kérdései mellett a legújabb jelenségek eredetét, kialakulását, alapelemeit, egymáshoz és környezetükhöz való viszonyát ismerteti meg a hallgatókkal.

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak

Szakképzettség neve

Okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

320 000 Ft / félév

Mit kell tudnod a kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakról?

A kommunikáció és a médiatudomány rendkívül dinamikusan fejlődő, az egyetemi hallgatók körében nagyon népszerű diszciplína. Az Egyetem mesterképzésén a tananyag kialakítása során figyelembe vesszük azt, hogy világunk mind medializáltabbá válik, a mobilkommunikációs technológiák fejlődésével pedig szükség van olyan szakemberekre, akik biztosan tájékódnak ebben a környezetben.

A Milton Friedman Egyetem mesterképzése a kommunikáció és a média világának hagyományos kérdései mellett a legújabb jelenségek eredetét, kialakulását, alapelemeit, egymáshoz és környezetükhöz való viszonyát ismerteti meg a hallgatókkal.

Képzésünkben a főállású kollégáink mellett egy-egy téma országosan elismert kutatói is oktatnak. A specializációk során pedig külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tudomány és a munka világát is jól ismerő szakemberek adják át tudásukat, amelyeket hallgatóink gyakornoki vagy munkahelyükön azonnal tudnak alkalmazni, ezzel is közegüket gyarapítva, gazdagabbá téve.

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

A később is használható alapok megteremtése érdekében mesterszintű képzésünk három fontosabb blokkból áll. Az első lépésben a hallgatók megismerik a mediatizált társadalom kialakulását és működését, illetve a kommunikáció és a média (médiakultúra) kutatását.

Ez a tudás később nagyon fontos számukra mind a közéleti kommunikáció specializáció (azaz a legkülönfélébb szervek, szervezetek, testületek, civil szervezetek és mozgalmak, intézmények, vállalkozások stb. közérdekű tevékenységével összefüggő kommunikációs jelenségek vizsgálata-megismerése), mind az üzleti kommunikáció specializáció elvégzése során.

Akár állami finanszírozású formában is elérhető!

Szakképzettség neve

Okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Végzettség szintje

Mesterfokozat

Képzési terület

Társadalomtudomány

Képzési idő

4 félév

Elérhető tagozatok

Levelező

Finanszírozási forma

Állami / Önköltséges

A képzés önköltsége

320 000 Ft / félév

Képzés részletei

A képzés során

 • A legújabb nemzetközi és hazai tudományos eredményekbe kívánjuk a hallgatókat bevezetni, hiszen a magyarországi és az európai munkaerő piacon csak így biztosítható mindannyiunk versenyképessége
 • Tutoriális kapcsolattartás és foglalkozások keretében önálló kutatómunkára nyílik lehetőség, ami egyebek mellett segít az élethosszig tartó tanulásra való felkészülésben
 • A hallgatók bekapcsolódhatnak az Egyetem Média- és Kultúratudományi Kutatóközpontjának a munkájába, kutatásaiba, ami hasznos lehet a doktori (PhD-) képzés során

A KÉPZÉS CÉLJA MEGÉRTENI ÉS MEGISMERNI TÖBBEK KÖZÖTT

 • A kommunikáció elveit, a mediatizációs folyamatokat
 • A kommunikáció és a média hatásmechanizmusait, befolyását, a médiahatás pszichológiáját
 • A médiatársadalmak fejlődését, az információs társadalom jellemzőit
 • A médiarendszerek változását, ezek társadalmi és politikai hátterét
 • A médiatermékek, médiaszövegek előállításának, megtervezésének alapvető kérdéseit
 • A képalkotó technikáknak, a képek státuszának, a vizuális szokásoknak az alakulását
 • A kép, a design, a reklámüzenetek retorikáját, struktúráját
 • A globalizáció és az új média összefüggéseit

A KÉPZÉS további előnyei

A felsőoktatás rendszere nyomán jelentősen felértékelődött az egyetemi szintű képzés szerepe a munkaerőpiacon. A különféle szervezetek, vállalatok, multinacionális cégek, önkormányzatok, médiumok vezetői munkaköreinek, pozícióinak betöltésekor ma már nem elhanyagolható versenyelőny az MA végzettség.

Specializációk

 • üzleti kommunikáció
 • városmarketing – kommunikációs vezető

ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ

Az üzleti kommunikáció szakirányon végzett hallgatókat már a nemzetközi üzleti környezetben és információs társadalomban való munkára készítjük fel. Éppen ezért a tananyag részét képezik a hálózati ismeretek, a Big Data, a nemzetközi üzleti kommunikáció, a lobbi, image és arculat alkotás. A végzett hallgatók kommunikációs menedzserként, PR, reklám és marketing munkakörökben, vállalati kommunikációs referensként helyezkedhetnek el. Ez a specializáció hangsúlyozottan nem közgazdasági, hanem kommunikációs jellegű, ami azt jelenti, hogy a hallgatók elsősorban a kommunikációs szakma üzleti aspektusait és elsődleges gazdasági környezetét ismerik meg, s nem tanulnak kifejezetten közgazdasági ismeretet.

VÁROSMARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS VEZETŐ

A most induló városmarketing-kommunikációs vezető szakirányt azok számára ajánljuk, akik egy település kommunikációját kívánják megismerni, vagy éppen irányítani. Képzésünk során a hagyományos ismeretek mellett olyan új jelenségekkel is foglalkozunk, mint például az okosvárosok. A későbbiekben a települések intézményeiben elhelyezkedő végzett hallgatóink a képzés során megismerik a városmarketing tevékenység során szükséges és lehetséges beavatkozásokat, figyelik majd az általuk készített terv megvalósulásának folyamatait.

Levelező mintatanterv

letöltése

Felvételi információk 

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.