Oldal kiválasztása

Küldetésünk

A Milton Friedman Egyetem és fenntartója, az EMIH célja, hogy a megújuló intézmény meghatározó szerepet töltsön be a magyar felsőoktatásban.

Intézményünk tekinthető szolgáltató, együttműködő és innovatív felsőoktatási intézménynek – hiszen a három profilt egyszerre próbáljuk megvalósítani. A széles spektrumú alapképzés, az piacképesebb szakokon mesterképzés létesítése kézenfekvővé teszi, hogy ezt a vegyes karaktert fenntartsuk. Napjainkban a felsőoktatás egészének helyzete jelentősen változik, és ez új stratégia kialakítását követeli. A Milton Friedman Egyetem számára ez mindenekelőtt a kapacitások jobb kihasználását, a minőség javítását, a legversenyképesebb szakokra történő koncentrálást, a hallgatói és oktatói-kutatói nemzetközi mobilitás növelését, valamint a stratégiai fontosságú vállalati partnerekkel kiépített kapcsolatrendszer erősítését jelenti.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvénnyel és a Fokozatváltás a felsőoktatásban koncepciójával összhangban lévő céljaink összefoglalása:

  • jól megkülönböztethető, kiemelt képzési területre fókuszáló intézményi profil létrehozása
  • átfogó, a duális képzésre alapozó oktatási program kidolgozása, elindítása és ezzel összefüggésben a kutatás, fejlesztés és innováció hiányzó elemeinek létrehozása
  • a minőség növelése a kutatás, különösen a nemzetközi publikációk terén
  • a képzés nemzetközivé tétele, angol nyelvű képzések indítása
  • egységes, szak-specifikus teljesítményértékelő rendszer bevezetése, az oktatói teljesítmény folyamatos monitorozása, az oktatók értékelése és motiválása

Az intézmény továbbra is fontos szerepet kíván vállalni a gazdaságtudományi, kommunikációs, nemzetközi és politikatudományi képzésekben, illetve meg szeretné tartani a felnőttoktatásban betöltött pozícióját, miközben hatékonyan átalakítja szerkezetét. A Milton Friedman Egyetem jövőképének alapja egy független, a hallgatók és munkáltatók által elismert intézmény, mely a demográfiai, gazdasági és globális kihívások ellenére is fejlődési pályára kíván állni.

Gazdasági és társadalomtudományi képzéseink arra az elvre építenek, miszerint a behálózott világunkban tapasztalt információ áramlásnak segítenie kell az egészségmegőrzést, a fogyatékosok életkörülményeinek javítását, az oktatást és felzárkóztatást, a magyar közösség kultúrának és tudományos teljesítményének megismertetését nemzetközi szinten is.