Oldal kiválasztása

Szabad Piac Folyóirat – Kézirat

A Szabad Piac folyóirat évi kétszer, áprilisban és novemberben jelenik meg nyomtatott én online formában. A lap tematikus számokat közöl A tanulmányok és cikkek open access rendszerben érhetők el online.

A Szabad Piac című folyóiratba 25-40.000 leütés terjedelmű tanulmányokat, 10-15.000 leütés terjedelmű reflexiókat és 5-10.000 leütés közti szemléket, recenziókat várunk.

A kéziratokat a szabadpiac@uni-milton.hu címre várjuk.

Folyóiratunk az APA hivatkozási rendszerét követi, mely itt érhető el: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_basic_rules.html.

Összefoglalva: szerzőink a szövegben rövidített utalásokkal, a szöveg végén bibliográfiával dolgozzanak; kerüljék a lapalji jegyzetet, illetve a szükséges kiegészítéseket építsék be a fő szövegbe.

A kézirathoz saját készítésű ábra, grafikon, kép mellékelhető. Amennyiben nem saját készítésű ábrát használnánk, egyértelműen közölni kell a forrást.

A kézirat szerzőjétől rövid életrajzot kérünk, melyben közli foglalkozását, munkahelyét, e-mail-címét.

A szerkesztőség a kéziratot csak két független lektor véleménye – double blind peer review – alapján közli.

Folyóiratunk minden közlésre elfogadott cikket nyelvileg is lektorál, ezzel kapcsolatban a szerzőnek nincs teendője.