Oldal kiválasztása

Kővágó Emese: 1944. Vajdaság – nyolcvan év távlatából, a bácskai megemlékezési szertartások tükrében

Kővágó Emese: 1944. Vajdaság – nyolcvan év távlatából, a bácskai megemlékezési szertartások tükrében – Szabad Piac 2023. 1. sz. 82.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2023.1.8

LETÖLTÉS

A nyilvános „csend” hosszú évtizedeit követően a titoi katonai közigazgatás utasítására végrehajtott 1944-45-ös vajdasági tömegmészárlások emlékezete kommunikatívból kulturálissá formálódott a helyi magyarság körében. Ezt a változást a kapcsolódó emlékhelyek és emlékművek számának a gyarapodása, valamint a megemlékezések növekvő mértéke is igazolni látszik. 2017-2021 között olyan helyi rítusokat vizsgáltam, amelyek az 1944-es tömegmészárlások emlékezetét őrzik, és egyben a helyi kulturális jelentések és értékek formálódásának alapjául is szolgálnak. A kiválasztott rítusok jellemzőinek a megfigyelésével és elemzésével az volt a célom, hogy feltárjam azokat a társadalmi erőket, amelyek hatást gyakorolnak a helyi jelentések kialakulására, valamint a múltfeldolgozás kereteit alakítják. A konklúzióm az, hogy a rítus során az 1944-es események kollektív emlékezete a „nemzeti” szűrőn lép működésbe és formálja a múltat. Mindazonáltal megfigyelhető volt egy mentális „határvonal” is, amely a helyi interetnikus interakciók során alakult ki: egy olyan attitűd, amely korlátozza és szabályozza az etnicitás megnyilvánulásait, úgy strukturálja a megemlékezési gyakorlatokat és a nyilvános narratívákat, hogy azok minél „semlegesebbek” legyenek, és amely a helyi interetnikus békességet képes szolgálni. Hovatovább, a helyi magyar szervezőknek egy befogadó emlékezeti teret is sikerült kialakítaniuk a további 1944- es áldozati csoportok képviselőinek a befogadása által. Nyitott marad azonban a kérdés, hogy ezek a gyakorlatok vajon képesek-e a megbékélést szolgálni egy olyan társadalomban, ahol hiányoznak a kapcsolódó társadalmi háttérdiskurzusok és a múltfeldolgozó gyakorlatok, és ahol a helyi lakosság többsége vonakodik bekapcsolódni a megemlékezési gyakorlatokba. 1944-1945-ös tömegmészárlások, vajdasági magyarok, kulturális emlékezet, befogadó megemlékezési szertartások, múltfeldolgozás

Kulcsszavak: Vajdaság, tömegmészárlások, emlékezet, múltfeldolgozás