Oldal kiválasztása

Csepeli György – Papp Richárd – Surányi András A hiány jelenvalóléte. A holokauszt intergenerációs helyi emlékezete ma élő magyarok körében

Csepeli György – Papp Richárd – Surányi András: A hiány jelenvalóléte. A holokauszt intergenerációs helyi emlékezete ma élő magyarok körében – Szabad Piac 2023. 1. sz. 63.

DOI:10.56233/SZABADPIAC.2023.1.7

LETÖLTÉS

A cikk szerzői egy 2021-ben Magyarország mai határain belül és kívül élő magyarok körében indított fókuszcsoportos vizsgálatsorozat kezdeti eredményeiről számolnak be. A vizsgálatsorozat célja a holokauszt helyi emlékezete intergenerációs mintáinak felderítése. Az emlékezés rítusai elvesztik közösségformáló erejüket, ha ritualizálódnak, elszakadnak a helytől, ahol az emlékezésre okot adó események történtek, ahol ott vannak még a történésekre emlékeztető jelek, melyeket minden egyes nemzedéknek meg kell látnia, jelentésüket meg kell értenie, ha el akarják kerülni a múlt tragédiáinak megismétlődését. A cikkben négy különböző helyszínen, három nemzedék zsidó és nem zsidó tagjait megszólítva öt témában mutatjuk be a holokauszttal kapcsolatos tudáskészlet jellegzetes elemeit.

Kulcsszavak: holokauszt, társadalmi emlékezet, intergenerációs minták, lokalitás, zsidóság