Oldal kiválasztása

Szabó Orsolya Edit: A digitális térbe átkerülő kulturális örökség átadás: A kollektív élettől az egyéni lét felé

Szabó Orsolya Edit: A digitális térbe átkerülő kulturális örökség átadás: A kollektív élettől az egyéni lét felé – Szabad Piac 2023. 1. sz. 31.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2023.1.4

LETÖLTÉS

A mai oktatáskutatók egy csoportja úgy gondolja, hogy az iskolában tanított, a szellemi kulturális örökség részét képző kánont le kell redukálni és a diákoknak a gyakorlati életben használt, problémamegoldó képességeit és a digitális szövegértését kell fejleszteni. Azonban valóban az segíti leginkább a diákok hatékony érvényesülését, ha az újfajta információfeldolgozási stratégiák tanítása kerül előtérbe, háttérbe szorítva ezzel a különböző tantárgyak tanításának értékközvetítő funkcióját? Átvihető- e, illetve át kell-e vinni megszokott kánonjainkat az online térbe? Sikeresen újjáépítettük falvainkat a digitális térben, azonban a személyes érintkezés hiánya és az állandó online jelenlét döntő változásokat eredményezett. Korábban minden emberi konfliktusról és boldog pillanatról tudtak az egy közösségben élő emberek. Ma senki sem tudja, hogy ténylegesen mi történik mások életében. Ez az izoláció és fizikai magány megterheli, a többezer éves kollektív élethez szokott ember tudatát. Lelki és mentális szükségleteink nem feltétlenül alakulnak a társadalmi szerkezet átrendeződésével. Tanulmányomban a generációk közötti áthagyományozás történeti változásait járom körbe. A kibővülő tanári szerep bemutatásán és értékelésén keresztül vizsgálom meg a digitális környezetbe átkerülő kulturális örökség átadást.

Kulcsszavak: kulturális örökségátadás, digitális tér, tanári szerepek