Oldal kiválasztása

Kiss Dávid: „Elsajátítás-használat-felhasználás” Gondolatok a digitális irodalomoktatás hatékonyságáról

Kiss Dávid: „Elsajátítás-használat-felhasználás” Gondolatok a digitális irodalomoktatás hatékonyságáról – Szabad Piac 2021. 2. sz. 46-61.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2021.2.6

Letöltés

A járványhelyzetből fakadó, kényszerű digitális oktatás időszaka felszínre hozta és újra a tudományos érdeklődés terébe vonta az egyes szaktárgyak tanítására jellemző, specifikus problémákat. Az irodalomtanítás gyakorlatát évtizedek óta meghatározó szakmai diszkurzus leginkább az olvasóvá nevelés, a kötelező olvasmányok, a kánon és a kronologikus szemlélet, a tantárgy összetett és szerteágazó oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítása, hatékonysága köré szerveződik. Tanulmányomban a magyar irodalom tanulásának és tanításának hatékonyságát vizsgálom a digitális oktatás időszakában. Középiskolások
körében végzett kérdőíves felmérésem és gimnáziumi magyartanárokkal készített interjúim
eredményeit elemezve és értékelve arra a kérdésre keresem a választ, hogy vajon a digitális
eszközhasználat elősegítette vagy éppen gátolta a hatékony tanulást.