Mesterképzési szakok

A képzések hossza 4 szemeszter.
A képzések – a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően – levelező tagozaton kerülnek meghirdetésre.

A mesterképzésre jelentkezőnek legalább alapképzésben (korábban főiskolai/egyetemi képzésben) szerzett oklevéllel kell rendelkeznie, amit legkésőbb a hiánypótlási határidőig csatolni kell az E-felviben a felvételi eljárás dokumentumaihoz.