Oldal kiválasztása

Nagy sikerrel zajlott le a „Tanító- és tanárképzés XXI. századi dimenziói” című konferencia a Milton Friedman Egyetemen.

A konferencia sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a résztvevők létszáma minden várakozást felülmúlt. A résztvevők – közel száz fő – főleg gimnáziumi igazgatókból és helyettesekből, általános iskolai igazgatókból és helyettesekből és munkaközösség-vezetőkből állt, valamint más egyetem oktatóiból, akik a program elkészítésben részt vettek.

A vendégeket Dr. Szatmári Péter CSc általános és közkapcsolati rektorhelyettes, a konferencia moderátora, Dr. Schottner Krisztina Phd megbízott rektor és Tamás Ilona tankerületi igazgató köszöntötte.

Dr. Szatmári Péter általános és közkapcsolati rektorhelyettes, köszöntőjében utalt rá, hogy a Milton Friedman Egyetem a magyar tanító- és tanárképzés meghatározó szereplője kíván lenni.

Dr. Schottner Krisztina megbízott rektor, köszöntőjében a tanári hivatás szélesebb társadalmi és családi dimenzióinak fontosságáról beszélt.

Tamás Ilona tankerületi igazgató, kiemelte a hosszú évekre tekintő, illetve a program elkészítése alatt működő rendkívül jó együttműködést. Hangsúlyozta a képzés és az ehhez kapcsolódó továbbképzések elindításának fontosságát és bízik a közös munka sikerében.

Ezt követte Dr. Rakos Katalin professor emerita, rektori megbízott előadása, melynek címe „Dimenzióváltás a tanítóképzésben”. Előadásában bemutatta az általa kidolgozott koncepció alapján elkészült, új tanítóképző modellt és a program legjellemzőbb részleteit. A képzés gyakorlat centrikus, melyben az elméleti ismeretek és a hozzájuk kapcsolódó tanítási gyakorlatok együtt jelennek meg. A program kompetencia-, projekt- és portfólió alapú, ezekre épül a hallgatók szakmai portfóliója. Fontos eleme a képzésnek a struktúrában láttatás mellett a kreativitás, valamint a kooperativitás, a hallgatók divergens gondolkodásának a fejlesztése, a többféle pedagógiai megoldások keresése. A képzés nyitott és integrált, partneriskolák és mentor szakvezetők, könyvtárak, sportegyesületek segítik az oktatást. A képzés hidat kíván építeni továbbképzések és konferenciák szervezésével az iskolák és az egyetem között is.

Az esemény fényét emelte Prof. Dr. Csépe Valéria kutatóprofesszor érdekfeszítő előadása „Sajátostól a sikeresig – neurodiverzitás az oktatásban” címmel.

Rendkívül széles spektrumban kaptak a kollégák tájékoztatást azokról a problémákról és megoldásokról, amelyek az átlagostól eltérő gyerekekkel való foglalkozást érintik. Így például az SNI diagnosztizálásán túl, javaslatot ezeknek a gyerekeknek a segítésére az oktatásban. Felhívta a figyelmet a címkézés veszélyeire a BTM kapcsán is. Érdekes összefüggéseket mutatott a performációs és verbális intelligenciára vonatkozóan, miszerint profilja van a kognitív teljesítménynek, mégis átlag alapján értékeljük a tanulókat. A neurodiverzitás jelentése az uniformizált oktatási térben azt jelenti, hogy nincs két egyforma agy. Ez kell, hogy az alap legyen az oktatásban, a motiválásban. A tanulás, újratanulás, tesztelés, ismétlés, a felidézés kérdése a tudás és a felejtés problémája a tanulási zónában, a mindennapi gyakorlatban meghatározó. Beszélt a pedagógusképzés megújításáról és azokat az összetevőket emelte ki, amelyeket Dr. Rakos Katalin is hangsúlyozott.

A konferencia alapjául a Milton Friedman Egyetem újonnan induló tanító alapképzési szakja szolgál, amely új dimenzióba kívánja helyezni a pedagógusképzést.

Galéria