Dr. habil. Szabó Róbert, PhD

óraadó oktató, egyetemi docens

Bemutatkozás

1995-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok szakirányon szereztem egyetemi diplomát, 2000-ben Phd oklevelet. 2012-ben habilitáltam a Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi tanársegédként dolgoztam a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Politikatudomány tanszékén 1995-2001 között.
Az Európai Összehasonlító Kisebbségi Kutatások Intézetében kutatómunkát 1998-1999 között, ezt megelőzően külsős szakértő voltam a MEH kisebbségügyi politikai államtitkárságán, 1995-tól 1998-ig. Egyetemi adjunktus voltam a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Politikatudományi Tanszékén 2001-2003 között, a Mathias Corvinus Collegiumban oktatási igazgató, 2001-től 2002-ig.
Óraadóként dolgoztam 2002-től 10 éven át a BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karának Európa szakirányán. 2002 – 2015 között a BKÁE (BCE) Államigazgatási Kar óraadó oktatója voltam, 2004 – 2005ig egyetemi adjunktus a Széchenyi István Egyetemen, 2005 óta egyetemi docens a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon.
A Milton Friedman Egyetemen, illetve jogelődjénél 2004 óta dolgozom óraadó oktatóként.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Bevezetés a politikatudományba
 • Nemzeti, nemzetiségi kérdések Európában
 • Európa gazdaságtörténete
 • Magyarország külpolitikája
 • Összehasonlító civilizációs tanulmányok
 • Az európai integráció története

 

Publikációk

MTMT

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

 • Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon
  Osiris, Budapest, 1998, 420 p
 • Kisebbségi oktatási rendszer a példaértékű kisebbségpolitikai gyakorlatú európai államokban
  Kisebbségi Alternatívák. Sepsiszentgyörgy 2002, 170-233.o.
 • Föderalizmus Belgiumban
  Pro Minoritate 2002/1, 72-118.o.
 • Kisebbség, autonómia, regionalizmus
  Osiris, Budapest, 2006, 588 p
 • Kisebbségpolitika Szlovéniában: a magyar és olasz közösség autonómiája
  Kisebbségkutatás, 2008/1, 57-87.
 • Kommunizmus és zsidóság Magyarországon (1945-1990)
  Gondolat, Budapest, 2009, 434 p
 • Civilizációs tanulmányok
  Egyetemi jegyzet, Budapest, 2010, 278 p
 • A modern Európa gazdaságtörténete
  Egyetemi jegyzet, Budapest, 2011, 310 p

 

AZ UTÓBBI ÖT ÉV FŐ PUBLIKÁCIÓI

 • A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig
  Helikon, Budapest, 2012, 408 p
 • Identity and Soccer in Corsica
  In. Soccer & Society, Volume 13, Issue 1, 2012, 36-55.
 • Basque Identity and Soccer
  In. Soccer & Society, Volume 14, Issue 4 2013, 525-547.
 • Bevezetés a politológiába
  Egyetemi jegyzet, Budapest, 2014, 260 p
 • A karintiai szlovének és a helységnévtáblák
  Jog-Állam-Politika 2015/1, 95-121.
 • 1956 és a zsidókérdés Magyarországon
  Valóság 2015/2, 49-64.
 • Katalónia függetlenségi törekvései
  In. Sipos Balázs – Szatmári Péter (szerk.): Sokszínű politikatudomány. L’Harmattan, Budapest, 2016, 108-123.
 • FC Katalónia
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016, 384 p

 

Kutatási területek

 • Nemzeti, nemzetiségi kérdések Európában
 • Önrendelkezés, speciális kisebbségi státusok, autonómiák Európában
 • Magyarország külpolitikája a 20. században

Díjak, elismerések

 • Publikációs Nívódíj, Széchenyi István Egyetem, 2006

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenységek, megbízatások

 • Felelős szerkesztő, Pro Minoritate folyóirat, 2002-2003
 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagság, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
 • Politikatudományi Bizottság
 • Magyar Történelmi Társulat

E-mail cím

npt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Egyénileg egyeztetett időpontban