Oldal kiválasztása

EFOP-3.4.3-16-2016-00017

Projekt címe: A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Dunaújvárosi Egyetemen és a Milton Friedman Egyetemen

Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.3-16-2016-00017

A projekt konzorciumban valósul meg, a Dunaújvárosi Egyetem vezetésével, a Milton Friedman Egyetem részvételével.

A projekt célja

Képzési, oktatási és hozzáférési célok (ágazati és horizontális)

 • A felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növelése a társadalomban.
 • A felsőoktatás – tehetsége szerint tagolt formában – mindenki számára elérhetővé tétele.
 • A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang erősítése, amely biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, és a végzettek megfelelő elhelyezkedését.
 • Az egész életen át tartó tanulás feltételrendszerének javítása, a munkaerő-piaci relevancia fokozása, rugalmas kimenetek kialakítása, az elméleti-gyakorlati képzési elemek arányainak racionalizálása.
 • A képzési és kimeneti követelmények alapján kidolgozandó tantervi hálók, tantervek illeszkedésének javítása a tanulási eredmény alapú szemlélet követelményeihez.
 • Oktatási innováció megvalósítása, mely a felsőoktatásban használt oktatásmódszertant gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá teszi.
 • Azon általános képességek fejlesztése, amelyek az egész életen át tartó tanulási cél eléréséhez járulnak hozzá.
 • A hallgatók digitális kompetenciáinak és információszerzési, kezelési képességének fejlesztése.

 

A felsőoktatás harmadik missziójával kapcsolatos célok

 • A társadalmi innováció bővítéséhez kapcsolódó képzési kapacitások modernizálása.

 

Területi célok

A felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségének növelése: A konstrukció egyes tevékenységei kapcsolódnak a közszolgáltatások differenciálásához, az alábbi területeken:

felzárkóztató, kiegészítő képzések a kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásokból származó hallgatóknak, ezzel lemorzsolódásuk csökkentése; valamint a térségi problémák, témák, igények beépítése a képzésekbe, kurzusokba.

 

Nemzetköziesítési célok

 • Az Egyetem fokozottabb bekapcsolódása az Európai Felsőoktatási Térségbe, valamint az intézmény fokozott nemzetközi hallgató vonzó képességének elérése.

 

Hallgatók (és részben az oktatók) készségeit és attitűdjeit érintő célok

 • A hallgatók és az intézményi dolgozók fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek és pozitív kapcsolódásának bővítése, ennek érdekében az ENSZ által megfogalmazott
 • Fenntartható Fejlődési célok beépítése a képzési és működési folyamatokba.
 • A társadalmi aktivitás és szerepvállalás erősítése a hallgatók körében.

 

Milton Friedman Egyetem által elnyert támogatás: 49.392.190 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósítás: 2017.04.01. – 2021.11.30.

További információk a konzorcium vezetőjének oldalán: http://uniduna.hu/nyertespalyazatok-due/87-nyertes-palyazatok-2017/640-efop-3-4-3-16-2016-00017