Dr. Kukla Krisztián

egyetemi adjunktus

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Médiaelmélet, médiaesztétika
 • Művészeti kommunikáció, vizuális kommunikáció
 • Kritikai kultúrakutatás
 • Kommunikációelmélet

Publikációk

MTMT

 •  Konrad Fiedler: Művészeti írások. Kijárat, Bp. 2005. (szerk., ford. és utószó)
 • Education sentimentale. Birkás Ákos: A festő dolga (2006-2014) katalógus tanulmány, Modem, Debrecen 2014. (németül: Rózsa, Cobben, Jamme szerk.: Geist Heute. Annäherungen an Traditionen der deutschen Philosophie, Wilhelm Fink Verlag, München 2018.)
 • Bevezetés. Az Új spektákulum. Kortárs kínai képzőművészet. Csungking, 2013.
 • Nyombiztosítás. Soltész István: Vadak, halak, madarak. Katalógus tanulmány, Modem, Debrecen 2012.
 • A láthatóság alakzatai. Konrad Fiedler és Hermann von Helmholtz. In: Kovács Éva – Orbán Jolán – Kasznár Veronika (szerk.): Látás. Tekintet. Pillantás. A megfigyelő lehetőségei. Gondolat, Bp., 2010. 417-433.
 • Az elragadtatott és a kudarcra ítélt Pygmalion. In: Hét kérdés. Kortárs filozófiai Tanulmányok. Kalligram, Pozsony 2008. 119-149.

Kutatási területek

 • művészetelmélet
 • kortárs képzőművészet
 • vizuális kultúra

Végzettségek, tudományos fokozatok

 • Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Modern Filozófia Program
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom, filozófia szakos középiskolai tanár

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenységek, megbízatások

 • Leopold Bloom Művészeti Alapítvány – művészeti vezető
 • Art Quarter Budapest – művészeti vezető
 • Osztrák Kulturális Fórum, Budapest – tanácsadó

E-mail cím

kukla.krisztian@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 108-as mellék

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

Egyénileg egyeztetett időpontban