Dr. Kállai Gábor, PhD

főiskolai tanár

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Köz- és magánjog (alkotmányjog és civiljog, valamint a kapcsolódó tárgyak)
 • Jogi alapismeretek
 • Emberi jogok, ezek általános és egyes szakterületekre irányuló kurzusai
 • Társadalomfilozófia
 • Társadalomelmélet
 • Társadalompolitika
 • Tudományfilozófia
 • Globalizáció és kultúra
 • Kérdések és kételyek az európai filozófiatörténetben

Publikációk

MTMT

 

Kutatási területek

 • Alapjogok és emberi jogok kérdései
 • Alkotmányosság-jogállamiság kérdései
 • A kései Monarchia eszme- és filozófiatörténete
 • Kafka rejtőzködő filozófiája
 • Globalizáció-analízis

Végzettségek, tudományos fokozatok

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, ÁJTK. 1978., jogász
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK., 1981. Filozófia szakos előadó
 • Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 2012. filozófiai doktori iskola, PHD, Magna Cum Laude
 • PhD. 2012.12.19. Babes-Bolyai Tudományegyetem
 • dr. cím (1984. szeptember 1. előtti) 1978.01.01. ELTE ÁJK (A “dr. cím (98 szept előtti)” fokozat-bejegyzésből konvertálva

Tagságok

 • Criticai Lapok – szerkesztői tevékenység
 • Eszmélet tanácsadó testület tagja

E-mail cím

kallai.r.gabor@gmail.com

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 102-es terem

Fogadóóra

Hétfő: 12:00 – 14:00