Dr. Joó András, PhD

óraadó oktató

Bemutatkozás

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában érettségiztem. Egyetemi tanulmányaimat 1989-ben kezdtem az ELTE Bölcsészettudományi karán, angol nyelv és irodalom, valamint történelem szakon.
1995-ben szereztem diplomát. Ezt követően a Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem PhD-hallgatója voltam, doktori fokozatomat Nemzetközi Kapcsolatok szakon szereztem, 2001-ben védtem meg disszertációmat. Hosszabb ideig dolgoztam nyelvoktatóként a NATO Békepartnerségi Katonai Nyelvképző Központban, majd utóbb a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen belül szintén az említett intézmény tanáraként. Korábban, egy évig, középiskolában is tanítottam angol nyelvet.
2003-tól az Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) docenseként oktattam különböző tárgyakat (főképp a diplomáciatörténeti kurzusokért feleltem, valamint tartottam angol nyelvű előadásokat is). Az International Business School oktatójaként tevékenykedtem ezután rövidebb ideig főállásban, majd 2017-ig, mint óraadó.
2015-től a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa vagyok, ahol a Horthy-kor külpolitikájával foglalkozom, döntően ebben a témában írok és publikálok jelenleg. Óraadóként tanítottam egy-egy félévet a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol egy a hidegháború időszakát bemutató angol nyelvű tárgy előadója voltam (2015 ősz, 2016 ősz).
2019 tavaszától kaptam megtisztelő lehetőséget arra, hogy a Milton Friedman Egyetemen több tárgyat is oktassak.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Nemzetközi politikai viszonyok rendszere (BA), Nemzetközi kapcsolatok elméletei (MA)
 • Regionális tanulmányok 1, Amerika-tanulmányok (BA)
 • Konfliktusok és válságkezelés a nemzetközi politikában (MA)
 • Hidegháborús esettanulmányok (közös tárgyként, MA)

 

Publikációk

MTMT

 • Kállay Miklós külpolitikája: Magyarország és a háborús diplomácia 1942-1944. Napvilág Kiadó, Budapest, 2008.
 • Governments-Parliaments and Parties (Hungary), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2019-05-02. DOI: 10.15463/ie1418.11364.
 • „Gstaad 6.9.99.” – A svájci úgynevezett Kállay-féle aranyalap létrejöttének és kezelésének problémái –– dokumentumok Wettstein János hagyatékából. Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2018. 661-722.
 • Válságok után, Armageddon előtt. Détente illúziók és az Osztrák–Magyar Monarchia gyengülő pozíciója az első világháború előestéjén. In: Fejezetek a hadtörténelemből 5. szerk. Bene Krisztián, Dávid Ferenc, Sarlós István. Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs – Budapest, 2018. pp. 75-96.
 • The Origins and Legacy of World War I. An (Austro-)Hungarian Perspective. In: Memory and Memorialization of WWI in Eastern and Southeastern Europe. Szerk. Egry Gábor, Múltunk Special Issue, 2016. 33-57.
 • Bánffy Miklós 1943-as romániai küldetése tágabb kontextusban. Pro Minoritate, 2014/ősz. 110-132.
 • Relations sans frontières. (társszerzőként Csikós Andrással) Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelvi Vizsgafelkészítő. Aula Kiadó, Budapest, 2010.

 

Kutatási területek

 • Magyar külpolitika a második világháború idején, Kállay Miklós
  Európai diplomáciatörténet a XX. század első felében
 • Az angolszász világ és Közép-Európa
 • Magyarságkép, Magyarország megítélése a Népszövetségben (kutatási projekt részeként)

 • A diplomácia és nemzetközi kapcsolatok szaknyelve
 • A biztonságpolitika történelmi szempontból vizsgált, általánosabb kérdései

Díjak, elismerések

 • Klebelsberg Kuno kutatói ösztöndíj (2017)

Tagságok

 • A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja
 • A Magyar Történelmi Társulat tagja

E-mail cím

joo.andras.dr@gmail.com

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Egyénileg egyeztetett időpontban