Dr. Benyó Béla, PhD

főiskolai docens

Bemutatkozás

Jelentős államigazgatási és nemzetközi munkatapasztalatokkal rendelkezem, amelyet fokozatosan a felsőoktatási pályára cseréltem. Először 2005 és 2009 között oktattam az intézményben (akkor még Zsigmond Király Főiskola). Ezt követően a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán egészségszociológiát és szociálpolitikát tanítottam. 2009-ben elvállaltam az “Improving the Development and Capacity of Social Dialogue and Social partners in BIH” elnevezésű  Európai Uniós projekt vezetését Szarajevóban.
2013-ban csatlakoztam a Károli Gáspár Református Egyetem AJK oktatóihoz, ahol az újonnan alakult Emberi Erőforrás Menedzsment Szakon emberi erőforrás menedzsmentet és statisztikát tanítottam. 2014-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán a munkaerő-piaci politikák című tárgyat oktattam.
2015 – 2019 között a Sárospataki Református Teológiai Akadémián vállaltam munkát, ahol szociológiát, emberi erőforrás menedzsmentet, szociálpolitikát és a vezetési ismeretek tárgyakat tanítottam.
2019 márciusában visszatértem az intézményhez, amely időközben felvette a Milton Friedman Egyetem nevet.
Jelenleg szociológiát és menedzsment tárgyakat oktatok a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszéken valamint, a Humánerőforrás és Menedzsment Tanszéken.
Doktori fokozatomat 2005-ben a Budapesten a Corvinus Egyetemen szereztem (Disszertáció címe: A munkavállalói részvétel intézménye: az üzemi tanácsok helyzete a mai Magyarországon, amelyhez Rézler Gyula kutatói ösztöndijat nyertem.
2017 óta felnőttképzési szakértő vagyok.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Menedzsmentelmélet
 • Projektmenedzsment
 • Szociálpolitika
 • Szociológia (Elmélettörténet, Ifjúságszociológia, Munkaszociológia, Egészségszociológia, Családszociológia, Devianciaszociológia, Társadalmi struktúra és rétegződés )
 • Tanulásmódszertan
 • Kutatásmódszertan
 • Szakdolgozatírás

 

Publikációk

MTMT

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

 • Benyó, Béla: A közösségi bevonás narratívái: szisztematikus irodalomkutatás egy koncepcionális keretmodell létrehozására népegészségügyi beavatkozások számára. KÖZELÍTÉSEK VI : 1-2, pp. 65-75. (2019)
 • Benyó, Béla: Miért van szükségünk közösségalapú egészségfejlesztésre? EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 58 : 4,  pp. 20-31.
 • Benyó, Béla: Works council agreements as indicators of regulated industrial relations (Part II.) ERENET PROFILE 10 : 2,  pp. 20-29. (2015)
 • Benyó, Béla: Works council agreements as indicators of regulated industrial relations I. ERENET PROFILE X : 1, pp. 49-59. (2015)
 • Benyó, Béla: A gazdasági válság hatása a munkavállalói érdekképviseletei munkára. MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE LVIII : 4,  pp. 48-57. (2014)

 

Kutatási területek

 • Munkaerőpiac, munkavilága, munkaügyi kapcsolatok és konfliktusok
 • Közösségi egészségfejlesztés
 • Család és munka összhangja

Tagságok

 • Magyar Szociológiai Társaság (tag)
 • Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (tag)

AKTUÁLIS KUTATÁSOK

2019 júniusától a Családbarát Ország Nonprofit Kft. kutatási szakértőjeként közreműködöm az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát Ország kiemelt projekt megvalósításában.

 

E-mail cím

benyo.bela@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Péntek 11:45-12:30.

Előre egyeztetett időpontban
benyo.bela@uni-milton.hu