Testületek

 

 

SZENÁTUS

A Milton Friedman Egyetem legfőbb vezető testülete a Szenátus. A Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai:

 • a rektor
 • a gazdasági főigazgató
 • a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
 • a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
 • a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
 • az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője 
 • a nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
 • a hallgatói önkormányzat elnöke

A Szenátus szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.

VEZETŐI ÉRTEKEZLET

A Vezetői Értekezlet a Milton Friedman Egyetem döntés-előkészítő, ellenőrző és operatív irányító testülete. A Vezetői Értekezlet továbbá gyakorolja a Szenátus által átadott intézményirányítási jogköröket. Így például a Vezetői Értekezlet dönt az egyes szakok tantervéről, véleményezi egyes vezetők kinevezését.

A Vezetői Értekezlet tagjai:

 • a rektor
 • a rektorhelyettes
 • a gazdasági főigazgató
 • a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
 • a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
 • a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
 • a főtitkár
 • a főkönyvelő

A Vezetői Értekezlet ülésén tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem elnöke.

A Vezetői Értekezlet üléseit igény szerint tartja.

TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET

 

AKKREDITÁCIÓS, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG