Történetünk

 • 2000 október – a Zsigmond Király Főiskola megalapítása. Az induló szakokon (Nemzetközi kapcsolatok, Humán erőforrás menedzser, Művelődésszervező szakos kommunikáció) nagy hangsúly az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatásán. Több szintű képzés bevezetése, a specialitása nemzetközi tanulmányok szak oktatása
 • 2016 augusztus – az intézmény alkalmazott tudományok egyeteme státuszban Zsigmond Király Egyetem néven működik tovább
 • 2016 szeptemberétől az országban elsők között indulnak a ZSKE-n az üzleti-közgazdász duális képzések
 • 2017 októberEgységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába kerül a Zsigmond Király Egyetem
 • 2018 augusztus– az intézmény Milton Friedman Egyetemként  működik tovább.

AZ ELSŐ NÉVADÓ

 • Luxemburgi Zsigmond király (1386-1437) 1395. október 5-én hozta létre Óbudán a második magyarországi egyetemet, amely mintegy 8 éven át működött, majd átmeneti szünet után 1410. augusztus 1-jén új pápai alapítólevéllel indították újra, ma Óbudai Egyetem néven működik.
 • Intézményünk névadója politikai és kulturális tevékenysége ösztönözte az oktatási hely működését: a középkori magyar királyság Luxemburgi Zsigmond alatt vált európai hatalmi tényezővé: politikai orientációja és származása a korabeli nyugat- és kelet-európai „integrációban” öltött testet, német-római császárrá és cseh királlyá is koronázták.

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

 • A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. október 17-én hozott határozatával iktatta törvénybe a Zsigmond Király Főiskolát, megadva ezzel az állami elismerést. A kormány-előterjesztés a munkaerő-piaci felmérések alapján mutatkozó jelentős kereslet kielégítésének szükségességével indokolta a kizárólag magyar magántőkével létrehozott európai integrációs és nemzeti modernizációs profilú intézmény alapításának indokoltságát, az akkreditált szakok indítását.
 • A Zsigmond mindhárom induló szakán (Nemzetközi kapcsolatok, Humán erőforrás menedzser, Művelődésszervező szakos kommunikáció) nagy hangsúlyt helyezett az általános és speciális közgazdasági ismeretek oktatására.
 • A többszintű képzési rendszer bevezetésével a szakkínálat megnégyszereződött, közgazdasági képzésben négy BA és egy MA, társadalomtudományi területen négy BA és két MA, bölcsésztudományon két BA és egy MA, illetve megjelent a komplex képzést biztosító gazdaságinformatika alapszak. Ezzel párhuzamosan vezettük be az úgynevezett felsőfokú szakképzéseket is.
 • A Zsigmond specialitása továbbra is a nemzetközi ismeretek oktatása maradt. A képzések gyakorlatorientáltak, a felsőbb évfolyamokon a hallgatókat a versenyszféra és a közigazgatás képviselői tanítják a speciális tudást nyújtó ismeretekre.
 • Bayer József akadémikus, egyetemi tanár 2016. március 1-jén töltötte be 70. életévét, amely időpont a törvényi szabályozás értelmében rektori pályafutásának hivatalos végét is jelenti. A továbbiakban Dr. Szatmári Péter látja el a rektori teendőket. Munkáját segíti dr. Schottner Krisztina rektorhelyettes valamint Dr. habil. Szűts Zoltán tudományos ügyekért felelős rektori megbízott, valamint az akadémiai állomány.

ZSIGMOND KIRÁLY EGYETEM

 • Az alapítói és tulajdonosi szándéknak megfelelően, és a stratégiai célokban megfogalmazottak szerint a képzőhely bő 16 éves fennállását követően 2016. augusztus 1-től – szintet lépve az alkalmazott tudományok egyeteme státuszban Zsigmond Király Egyetem néven működik tovább.
 • 2016 szeptemberétől a hatékonyabb oktatásfejlesztés és szervezés érdekében a korábbi intézeti struktúrát felváltja a tanszéki rendszer, amely hivatott a munkaerő-piaci kihívásokra való felkészítés és a tudományos munka koordinálására.
 • 2016 szeptemberétől az országban elsők között indítottuk el az üzleti-közgazdász duális képzéseinket, hidat építve a munkaerőpiac szereplői és a hallgatók között.

TULAJDONOSVÁLTÁS

 • október 11-én, egy 18 hónapos tárgyalási és tranzakciós folyamat eredményeként az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába került a Zsigmond Király Egyetem.
 • Az intézmény világi képzést nyújt; státusza egyházi fenntartású világi magánegyetem, amely piaci alapon működik, és alkalmazott tudományok egyetemeként biztosít oktatást.

NÉVVÁLTÁS

 • december 14-én Dr. Pártos Ferenc, az egyetem elnöke sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az intézmény nevet vált, és Milton Friedman Egyetem néven folytatja működését az új fenntartója, az EMIH stratégiai céljai alapján. Ebben a törekvésben, a néhai Milton Friedman, Nobel díjas, magyar- zsidó származású közgazdász családja és a szellemi örökségét gondozó alapítvány az egyetemet formálisan is támogatja.

 

AZ ÚJ NÉVADÓ

Milton Friedman (1912-2006) a XX. század egyik legbefolyásosabb közgazdásza volt. Magyar, zsidó szülőktől származott, New Yorkban született. 1976-ban kapott Nobel-díjat. Az egyik legismertebb közéleti szerepet játszó nagyhatású Nobel-díjas, bár nem szokták megemlíteni a közismert magyar Nobel-díjasok között. Ronald Reagan és Margaret Thatcher konzervatív-neoliberális gazdaságpolitikájának fő kidolgozója volt. Nézetei nagyban befolyásolták a különböző nemzetek kormányainak felfogását a gazdasági fejlődésről, a piacok és a monetáris politika szerepéről a gazdasági egyensúlyban, valamint a technológia és az innováció fontosságáról az összefonódott nemzetközi pénz és munkaerőpiacok teremtette versenyben. Nézetei nagy befolyással voltak több ország oktatáspolitikájára is.  

 

MILTON FRIEDMANRÓL