Oldal kiválasztása

Pénzügy és Számvitel Tanszék

A Tanszék célkitűzései közé tartozik a gyakorlatorientált oktatás, egy olyan hallgató-központú oktatási környezetben, amelyben innovatív oktatási és értékelési módszerek alkalmazásával, a digitális technológiában rejlő pozitív lehetőséget kihasználó képzési programok dominálnak.

Pénzügy és Számvitel Tanszék

Mit kell tudnod a pénzügy és számvitel tanszékről?

 

A Pénzügy és Számvitel Tanszék a gazdaságtudomány különösen fontos részterületeit képviseli, meghatározó szerepet tölt be valamennyi gazdasági szak képzési programjában. A Tanszék célkitűzései közé tartozik a gyakorlatorientált oktatás, egy olyan hallgató-központú oktatási környezetben, amelyben innovatív oktatási és értékelési módszerek alkalmazásával, a digitális technológiában rejlő pozitív lehetőséget kihasználó képzési programok dominálnak. A Tanszék elkötelezett olyan speciális „pénzügyi-számviteli informatikai” kurzusok indításában, amelyek megismertetik a hallgatókkal a vállalkozások gazdálkodási funkcióit támogató számviteli- és pénzügyi információs rendszereket, azok gyakorlatban való működtetését.

Fontos feladatunknak tartjuk hozzájárulni hallgatóink szakmai idegen nyelvi kompetenciájának fejlesztéséhez, több kurzusunk – számviteli alapismeretek, vezetői számvitel, nemzetközi számviteli alapismertek – angol nyelven is teljesíthető. Angol nyelvű kurzusaink igen népszerűek az Erasmus -hallgatók körében is, évről -évre növekszik a kurzusokat felvevő és azokat sikeresen teljesítő hallgatók száma.

Célkitűzéseinknek, oktatási koncepciónknak a megvalósulását támogatják – az esettanulmányokra, kooperatív tanulásra, az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását ösztönző projekt feladatokra alapozott – számvitel-, pénzügy- és adózási ismeretek tantárgyak programjai a Tanszék felelősségi körébe tartozó Pénzügy- számvitel alapképzési szakon (BSC) és felsőfokú szakképzésben (FOKSZ), illetve valamennyi gazdasági szakon.

A Tanszék különös figyelmet fordít a digitális tananyagfejlesztésre. Korszerű elektronikus tananyagok – e-könyvek, e-kurzusok, távoktatási programok – állnak a hallgatók rendelkezésére mind számvitel, mind pénzügyi és adózási ismeretekből. Mentor-program keretében a hallgatóknak lehetőségük van részt venni virtuális osztálytermi foglalkozásokon, ahol mélyebb ismereteket szerezhetnek egy-egy számviteli vagy adózási témában, ahol szakmai készség és képesség fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt.

Hallgatóink szakmai felkészültségét, készségeit és képességeit a munkaerőpiac elismeri, amiben a Számvitel Tanszék mentor programjával, tudatos tehetséggondozó tevékenységével és innovatív oktatási koncepciójával meghatározó szerepet tölt be.

A Tanszék számos úton támogatja a tehetséges, kiemelkedő képességű hallgatókat: például tanulmányi és kutatási ösztöndíjprogramokkal (Makovecz program, MNB kiválósági Ösztöndíj), nemzetközi színterű nyári egyetemeken való részvételi lehetőséggel, Országos Tanulmányi Versenyekre és Tudományos Diákkonferenciákra való felkészítéssel…

A Tanszék oktatói elismert gyakorlati szakemberek (okleveles könyvvizsgálók, bejegyzett mérlegképes könyvelők, igazságügyi szakértők, európai uniós pályázati szakértők…), többségük tudományos fokozattal is rendelkezik, ami jó alapot ad a gyakorlatorientált, a piaci igényeket kielégítő és tudományosan is megalapozott oktatói munkának.

A Tanszék széleskörű vállalati szakmai kapcsolatrendszerére támaszkodva, igyekszik bevonni az oktatásba a számvitel, pénzügy és adózás szakma elismert, jelentős képviselőit, ezzel is lehetőséget biztosítva a hallgatóknak, hogy betekintést nyerjenek az üzleti világba, hogy közvetlen közelről lássanak valós eseteket a vállalatok mindennapjaiból. Szakmai partnereinkkel – többek között a Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft-vel, a Deloitte Magyarország Zrt-vel, a Cash Control Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel, az Ikszplusz Könyvelő Adószakértő és Bérszámfejtő Kft-vel… – együttműködve törekszünk közös kutatásokra, oktatáshoz kötődő fejlesztésekhez, közös kurzusok indítására (pl. Számviteli workshop), a hallgatók szakmai gyakorlati lehetőségeinek bővítésére, gyakornoki programok kidolgozására.

A Tanszék oktatóinak kutatási területei kiterjednek a számvitel, a pénzügyek és az adózás szinte minden területére és a kapcsolódó pedagógiai, oktatás-módszertani, elearning, illetve digitalizált oktatási kérdésekre. A Tanszéken jelenleg folyó kutatások:

  • Nemzetközi számviteli standardok
  • Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai
  • Támogatások számvitele
  • Számvitel e-oktatás módszertani lehetőségei
  • E-könyv fejlesztő szoftverek
  • Sajátos vállalatértékelés módszerek
  • Társaságok adózási kérdései

Szegediné Dr. Lengyel Piroska
Tanszékvezető

Herczeg Brigitta
Tanszéki titkár

“B” épület, I. emelet, 110-es szoba
E-mail: pszt@uni-milton.hu
Telefon: 0614547600 / 148-as mellék

A Tanszék által gondozott szakok

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Hírek, események

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.