Oldal kiválasztása

Nemzetközi és Politikatudományi tanszék

A társadalomtudományok szolgálatában minden oktatónk elkötelezett aziránt, hogy a hallgatókkal megismertesse a világpolitikai, illetve az európai és hazai társadalmi/politikai jelenségeket, történeti fejlődés-modelleket, valamint ezek okait, elemzési kereteit és módszereit.

Nemzetközi és Politikatudományi tanszék

Mit kell tudnod a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszékről?

 

A társadalomtudományok szolgálatában minden oktatónk elkötelezett aziránt, hogy a hallgatókkal megismertesse a világpolitikai, illetve az európai és hazai társadalmi/politikai jelenségeket, történeti fejlődés-modelleket, valamint ezek okait, elemzési kereteit és módszereit. Hallgatóink a tudomány világában elismert kutatók, oktatók és szakértők segítségével olyan elméleti tudásra és gyakorlati ismeretekre tesznek szert, amely jelentős versenyelőnyt jelenthet a munkaerőpiacon.

A képzések során hallgatóinkkal elemezzük a hazai és nemzetközi társadalmi és politikai viszonyokat, a fenntartható fejlődés kritériumait, hiszen egy globalizálódó világban a nyelvismeret mellett a komplex-megismerésre törekvő, etikus szemléletmód, az interdiszciplináris fókusz és a gyakorlati tudás elengedhetetlen. Ennek érdekében olyan tudományos megközelítési formákat kívánunk hallgatóink számára elérhetővé tenni, amelyek révén a diákok a politikai, a gazdasági és a társadalmi összefüggések és azok komplex értelmezése és elemzése felé nyitottá válnak, elősegítve ezzel a munkavállalói kulcskompetenciáik fejlődését.
A többnyelvűség a legtöbb szak esetében elvárt, a munkáltatói igény-felmérések azt mutatják, hogy a világnyelvek mellett legalább egy további nyelv ismerete lehet a munkaerő-piaci siker záloga.

Tanszékünkön a nyelvtanulás közben az adott nyelvet használó országok és régiók kultúráját, társadalmi, gazdasági és politikai viszonyait is megismerhetik a hallgatók, illetve az egyetemi Erasmus-program keretében fél vagy egy éves külföldi képzésre is lehetőséget biztosítunk, amelyet nevezhetünk egy nemzetközi karrier első állomásának is.

A Tanszék felel a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterszakért, politológia/politikatudomány alap- és mesterszakért, valamint a szociológia alapszakért. Ezzel párhuzamosan a Tanszék szervezi az Egyetemen zajló nyelvi képzéseket, többek között a diplomácia alapnyelveinek képzését.

A Tanszék a munkaerő-piaci elvárásoknak maradéktalanul megfelelve immáron angol nyelvű képzéseket is indít.

Dr. habil. Grajczjár István, PhD
Tanszékvezető

Herczeg Brigitta
Tanszéki titkár

“B” épület, I. emelet, 110-es szoba
E-mail: npt@uni-milton.hu
Telefon: 0614547600 / 148-as mellék

A Tanszék által gondozott szakok

Politikatudományok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Szociológia alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Politikatudomány mesterképzési szak