Oldal kiválasztása

Gazdaság és menedzsment tudományok tanszék

HR-innováció, üzleti partnerség, szervezetfejlesztés, átalakítás, toborzás-kiválasztás, megtartás, motiváció a változó digitális világban.

Gazdaság és menedzsment tudományok tanszék

Mit kell tudnod a GAZDASÁG ÉS MENEDZSMENT TUDOMÁNYOK Tanszékről?

 

A válságok és a fellendülések korát éljük. A VUCA világában a változás mindennapjaink része, ezért a vállalatok az üzleti stratégiáikat igyekeznek a gyorsan mozgó trendekhez igazítani. A piaci változások megkövetelik a rugalmas tervezést, szervezést, vezetést és irányítást.

A Gazdaság és Menedzsment Tudományok Tanszék az üzleti változásokat folyamatosan követi és beépíti a képzés tematikájába. Igy hallgatóink a szükséges elméleti tudás mellett gyakorlatorientált képzés keretében megszerzik a legfrissebb gazdasági ismereteket és vezetői készségeket a gazdálkodás legkülönböző területein. A tanszék oktatói kiemelt feladatuknak tekintik, hogy az elvárt tudományos színvonal mellett magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és képességek elsajátítására is ösztönözzék hallgatóinkat.

A Milton Friedman Egyetem Gazdaság és Menedzsment Tudományok Tanszéke a felelős a nappali és a levelező tagozaton is elérhető Emberi Erőforrások, Gazdálkodás és Menedzsment és Nemzetközi Gazdálkodás (BA) alapképzési szakok oktatásáért.

 A képzés célja módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel, valamint a gazdaság és a humán erőforrás gazdálkodásban megalapozott tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodás különböző funkcionális feladatainak ellátására.

A modern, átfogó tantárgystruktúra mellett az oktatók elismert elméleti és gyakorlati referenciákkal rendelkeznek, így biztosítjuk hallgatóink számára a legfrissebb elméleti tudás megszerzése mellett az elengedhetetlen gyakorlati tapasztalatok megismertetését is.

 A szakmai gyakorlatra komoly gazdálkodás és menedzsment tapasztalattal rendelkező vállalatoknál kerül sor. Ez újabb lehetőség hallgatóink számára, hogy közvetlen betekintést és gyakorlati ismereteket szerezzenek az üzleti élet, a gazdaság, a pénzügy, a marketing, és az emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiai és operatív feladatok területein.

 A Milton Friedman Egyetem büszke arra, hogy végzett hallgatóink keresettek a munkaerő-piacon és a visszajelzések alapján alkalmasak és képesek is a gazdaság és menedzsmenttel kapcsolatos feladatok magas színvonalú megoldására, melyhez a képzés során nyújtott széleskörű kompetenciafejlesztő tréningek is hozzájárulnak.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgatók az egyetemi oktatásban folyó képzés mellett, a gyakorlatba is átültethetik megszerzett tudásukat a szerződött partnereinknél.

Dr. Tóth Tamás
Tanszékvezető

Vilman Melinda

Tanszéki titkár

“B” épület, I. emelet, 110-es szoba
E-mail: hmt@uni-milton.hu
Telefon: 0614547600 / 190-es mellék

A Tanszék által gondozott szakok

Emberi Erőforrások Alapképzési Szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak