Oldal kiválasztása

Gazdálkodás és Marketing tanszék

Alapelvünk, hogy mindig megfelelő mértékben gyakorlatorientált képzést kínáljunk a hallgatóknak, elsősorban az üzleti irányultságú tárgyainknál. Az oktatás egyik fő célja a végzett hallgatók nyitottságának, érdeklődésének, globális szemléletének fenntartása és a motiválás az új ismeretek szerzésére és befogadására.

Gazdálkodás és Marketing tanszék

Mit kell tudnod a gazdálkodás és marketing tanszékről?

 

A közgazdasági alapozó tárgyak, a nemzetközi gazdaságtani stúdiumok és egyes üzleti tárgyak oktatói dolgoznak a Gazdálkodási és Marketing Tanszéken. Több oktatónk a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakértője.

 

Alapelvünk, hogy mindig megfelelő mértékben gyakorlatorientált képzést kínáljunk a hallgatóknak, elsősorban az üzleti irányultságú tárgyainknál. Az oktatás egyik fő célja a végzett hallgatók nyitottságának, érdeklődésének, globális szemléletének fenntartása és a motiválás az új ismeretek szerzésére és befogadására. Az aktuális elméleti tananyagokat párhuzamosan gyakorlati ismeretek és ilyen jellegű kompetenciák átadása kíséri, az esettanulmányok feldolgozása, a szakmai gyakorlatok, szakmai rendezvények és előadások formájában.

 

Oktatóink jelentős része gyakorlati szakember.

A Tanszék által gondozott tárgyak többsége interdiszciplináris jellegű, a tudományterületek kapcsolódásaira épül. Ez biztosítja az ismeretanyagok többrétegűségét a hallgatók számára, és megkönnyíti a tananyagok elsajátítását és az összefüggések felismerését. Rendszeresen együttműködünk más tanszékek oktatóival is oktatási feladataink megoldása során. A munkakapcsolatok igen jók és szinergikusak.

 

A Tanszék oktatói rendszeresen publikálják kutatási eredményeiket, rendszeresen folytatnak tudományos és szakmai tevékenységet szakmai szervezetekben, konferenciákon és felsőoktatási fórumokon.

 

A Tanszék aktuális oktatásfejlesztési tevékenységének eredményeképpen ma már duális és angol nyelvű képzéseket is fel tud ajánlani és meghirdetni.

Dr. Sipos Zoltán
Tanszékvezető

Fejes Kata

Tanszéki titkár

“B” épület, I. emelet, 110-es szoba
Email: gmt@uni-milton.hu
Telefon: 061 454 7600

A Tanszék által gondozott szakok

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

Hírek, események

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.